Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2019/03/29 11:13]
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2019/10/04 12:40] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Registrace lokálního katalogu v NKOD ======
 +//Ve zkratce: Praktický návod na registraci lokálního katalogu v NKOD //
 +<​html>​
 +<div style="​overflow:​ auto; width: 100%; text-align: left;">​
 +<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?><​svg xmlns="​http://​www.w3.org/​2000/​svg"​ xmlns:​xlink="​http://​www.w3.org/​1999/​xlink"​ fill-opacity="​1"​ color-rendering="​auto"​ color-interpolation="​auto"​ text-rendering="​auto"​ stroke="​black"​ stroke-linecap="​square"​ width="​471"​ stroke-miterlimit="​10"​ shape-rendering="​auto"​ stroke-opacity="​1"​ fill="​black"​ stroke-dasharray="​none"​ font-weight="​normal"​ stroke-width="​1"​ height="​505"​ font-family="'​Dialog'"​ font-style="​normal"​ stroke-linejoin="​miter"​ font-size="​12px"​ stroke-dashoffset="​0"​ image-rendering="​auto">​
 +  <​!--Generated by ySVG 2.5-->
 +  <defs id="​genericDefs"/>​
 +  <g>
 +    <defs id="​defs1">​
 +      <​linearGradient x1="​206.0966"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​318.0966"​ y1="​752.47"​ y2="​807.47"​ id="​linearGradient1"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​247.8862"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​359.8862"​ y1="​662.095"​ y2="​717.095"​ id="​linearGradient2"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​436.8862"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​557.8862"​ y1="​752.47"​ y2="​807.47"​ id="​linearGradient3"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​403.9431"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​524.9431"​ y1="​662.095"​ y2="​717.095"​ id="​linearGradient4"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​clipPath clipPathUnits="​userSpaceOnUse"​ id="​clipPath1">​
 +        <path d="M0 0 L471 0 L471 505 L0 505 L0 0 Z"/>​
 +      </​clipPath>​
 +      <​clipPath clipPathUnits="​userSpaceOnUse"​ id="​clipPath2">​
 +        <path d="​M115 331 L586 331 L586 836 L115 836 L115 331 Z"/>​
 +      </​clipPath>​
 +    </​defs>​
 +    <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​translate(-115,​-331)"​ stroke="​white">​
 +      <rect x="​115"​ width="​471"​ height="​505"​ y="​331"​ clip-path="​url(#​clipPath2)"​ stroke="​none"/>​
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.0">​
 +      <g fill="​rgb(255,​242,​188)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke="​rgb(255,​242,​188)">​
 +        <path d="​M115.6309 331.11 L115.6309 835.9399 L145.6309 835.9399 L145.6309 331.11 Z" stroke="​none"/>​
 +        <rect x="​145.6309"​ width="​439.7666"​ height="​504.8299"​ y="​331.11"​ stroke="​none"/>​
 +        <rect fill="​white"​ x="​145.6309"​ width="​439.7666"​ height="​504.8299"​ y="​331.11"​ stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <rect fill="​none"​ x="​115.6309"​ width="​469.7666"​ height="​504.8299"​ y="​331.11"/>​
 +      </g>
 +      <g>
 +        <g font-size="​15px"​ stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​4.6309,​309.5554)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​17.0806"​ stroke="​none">​Poskytovatel dat</​text>​
 +        </g>
 +      </g>
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <rect fill="​none"​ x="​145.6309"​ width="​439.7666"​ height="​504.8299"​ y="​331.11"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​145.6309"​ width="​439.7666"​ height="​115.8656"​ y="​331.11"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​145.6309"​ width="​439.7666"​ height="​90.7444"​ y="​446.9755"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​145.6309"​ width="​439.7666"​ height="​81.5"​ y="​537.7199"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​145.6309"​ width="​439.7666"​ height="​115"​ y="​619.2199"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​145.6309"​ width="​439.7666"​ height="​101.7199"​ y="​734.2199"/>​
 +      </g>
 +      <g>
 +        <g font-size="​15px"​ stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​4.6309,​309.5554)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​17.0806"​ stroke="​none">​Poskytovatel dat</​text>​
 +        </g>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.0">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M274.8089 752.478 L286.5623 727.0598"/>​
 +        <path d="​M291.1791 717.0756 L280.6967 725.4492 L291.5886 730.4857 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.1">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M359.8447 689.595 L392.933 689.595"/>​
 +        <path d="​M403.933 689.595 L391.933 683.595 L391.933 695.595 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.2">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M474.4644 717.087 L483.6019 742.1545"/>​
 +        <path d="​M487.3691 752.4893 L488.8966 739.1602 L477.6223 743.2698 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.1">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​instalace-lokalniho-katalogu"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient1)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke="​url(#​linearGradient1)">​
 +          <rect x="​206.0966"​ y="​752.4699"​ width="​112"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​206.0966"​ y="​752.4699"​ fill="​none"​ width="​112"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​236.4149"​ xml:​space="​preserve"​ y="​777.3333"​ stroke="​none">​Instalace </​text>​
 +            <text x="​213.7274"​ xml:​space="​preserve"​ y="​792.0344"​ stroke="​none">​lokálního katalogu</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.2">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​priprava-lokalniho-katalogu"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient2)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke="​url(#​linearGradient2)">​
 +          <rect x="​247.8862"​ y="​662.0949"​ width="​112"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​247.8862"​ y="​662.0949"​ fill="​none"​ width="​112"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​279.5434"​ xml:​space="​preserve"​ y="​686.9583"​ stroke="​none">​Příprava </​text>​
 +            <text x="​255.5171"​ xml:​space="​preserve"​ y="​701.6594"​ stroke="​none">​lokálního katalogu</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.3">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​provoz-lokalniho-katalogu"​ >
 +        <g fill="​url(#​linearGradient3)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke="​url(#​linearGradient3)">​
 +          <rect x="​436.8862"​ y="​752.4699"​ width="​121"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​436.8862"​ y="​752.4699"​ fill="​none"​ width="​121"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​477.0454"​ xml:​space="​preserve"​ y="​777.3333"​ stroke="​none">​Provoz </​text>​
 +            <text x="​449.0171"​ xml:​space="​preserve"​ y="​792.0344"​ stroke="​none">​lokálního katalogu</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.4">​
 +      <g>
 +        <g fill="​url(#​linearGradient4)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke="​url(#​linearGradient4)">​
 +          <rect x="​403.9431"​ y="​662.0949"​ width="​121"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke-width="​3"​ stroke="​rgb(242,​62,​18)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​403.9431"​ y="​662.0949"​ fill="​none"​ width="​121"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​434.0974"​ xml:​space="​preserve"​ y="​679.6077"​ stroke="​none">​Registrace </​text>​
 +            <text x="​414.407"​ xml:​space="​preserve"​ y="​694.3088"​ stroke="​none">​lokálního katalogu </​text>​
 +            <text x="​442.4412"​ xml:​space="​preserve"​ y="​709.01"​ stroke="​none">​v NKOD</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.5">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​vedeni-poskytovatele-dat"​ >
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​158.25"​ width="​30"​ height="​107.3884"​ y="​335.206"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​41.5488,​106.5965)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​29.6797"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Vedení</​text>​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​poskytovatele dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.6">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​koordinator-otevirani-dat"​ >
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​158.25"​ width="​30"​ height="​84.75"​ y="​447.7199"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​41.5488,​194.4494)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​4.335"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Koordinátor</​text>​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​otevírání dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.7">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​kurator-dat"​ >
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​158.25"​ width="​30"​ height="​59.5949"​ y="​548.6725"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​41.5488,​269.1457)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Kurátor</​text>​
 +            <text x="​13.335"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.8">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat"​ >
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​158.25"​ width="​30"​ height="​84.75"​ y="​634.3449"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​41.5488,​394.0822)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Správce katalogu</​text>​
 +            <text x="​9.0049"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​otevřených dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.9">​
 +      <a  xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​it-specialista"​ >
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-115,​-331)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​158.25"​ width="​30"​ height="​84.75"​ y="​737.5949"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​48.8994,​485.9826)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​IT specialista</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +  </g>
 +</​svg>​
 +</​div>​
 +</​html>​
  
 +Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat s rozhraním dle [[https://​ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy pro datové katalogy]], může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD.
 +Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat registrační soubor jako přílohu datové zprávy s předmětem "​NKOD"​.
 +
 +Správa záznamu lokálního katalogu v NKOD je prováděna zasíláním registračních dokumentů ve formě přílohy datové zprávy s předmětem "​NKOD"​ do datové schránky s identifikátorem <wrap box>​m3hp53v</​wrap>​ <wrap box>​„Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)“</​wrap>​ spravované Ministerstvem vnitra ČR. 
 +Tyto dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných v NKOD přes odkaz "​Registrovat nový lokální katalog"​ v patičce NKOD, či pomocí symbolu editace či mazání na detailu datové sady.
 +Vždy zasílejte pouze jednu přílohu jednou datovou zprávou, jinak bude zpráva ignorována.
 +Dokumenty jsou ve formátu JSON-LD (s příponou ''​.jsonld.txt''​ kvůli omezení na typy příloh datových zpráv) a řídí se standardem [[https://​joinup.ec.europa.eu/​release/​dcat-ap/​12|DCAT-AP v1.2]].
 +
 +===== Registrace lokálního katalogu =====
 +Registrace lokálního katalogu je provedena zasláním registračního dokumentu, který lze získat vyplněním formuláře po kliknutí na odkaz "​Registrovat nový lokální katalog"​ v patiččce NKOD.
 +Postup registrace lokálního katalogu v NKOD je následující:​
 +  - V [[https://​data.gov.cz/​datové-sady|Národním katalogu otevřených dat]] kliknout v patičce na "​Registrovat nový lokální katalog";​
 +  - Vyplnit všechny údaje dle popisu ve formuláři
 +    - Název lokálního katalogu otevřených dat (povinný atribut)
 +      - Tento název rozlišuje mezi jednotlivými katalogy otevřených dat dané instituce. Pokud má jeden, může to být třeba '​Katalog otevřených dat XXX'
 +    - Jméno a email správce katalogu (povinné atributy)
 +      - Jméno a email správce lokálního katalogu otevřených dat, se kterým lze komunikovat o případných problémech s katalogem. To může být třeba problém s formátem API, přístupností rozhraní, apod.
 +    - Typ API lokálního katalogu (povinný atribut)
 +      - Stanovuje typ API (rozhraní) registrovaného katalogu. Více viz Otevřené formální norma [[https://​ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Rozhraní katalogů otevřených dat]].
 +    - URL API lokálního katalogu (povinný atribut)
 +      - Stanovuje URL API katalogu dle Otevřené formální norma [[https://​ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Rozhraní katalogů otevřených dat]].
 +    - Domácí stránka katalogu (volitelný atribut)
 +      - Uveďte URL domácí stránky vašho katalogu, pokud existuje. Váš lokální katalog může obsahovat větší množství informací a souvislostí,​ než se dostane do Národního katalogu otevřených dat. Proto můžete chtít, aby se uživatelé po nalezení vaší datové sady v NKOD mohli podívat i do vašeho katalogu.
 +  - V posledním kroku formuláře je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem "​NKOD"​ a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>​Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)</​wrap>​ s ID <wrap box>​m3hp53v</​wrap>​.
 +
 +===== Zrušení registrace lokálního katalogu =====
 +
 +Registraci lokálního katalogu otevřených dat je možno zrušit zasláním dokumentu, který lze získat pomocí formuláře pro smazání lokálního katalogu.
 +Postup zrušení je následující:​
 +  - V [[https://​data.gov.cz/​datové-sady|Národním katalogu otevřených dat]] nalézt záznam pro datovou sadu z rušeného lokálního katalogu a v jejím detailu kliknout na symbol smazání vedle jejího názvu
 +  - Alternativně lze nalézt záznam lokálního katalogu na stránce [[https://​data.gov.cz/​lokální-katalogy|Lokální katalogy]]
 +  - V posledním kroku formuláře je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem "​NKOD"​ a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>​Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)</​wrap>​ s ID <wrap box>​m3hp53v</​wrap>​.