Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2019/03/29 12:13]
Jakub Klímek
cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod [2019/03/29 11:13] (aktuální)