cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2017/07/11 08:28]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat [2021/03/31 19:06] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Rozhodnutí o způsobu katalogizace otevřených dat ====== ====== Rozhodnutí o způsobu katalogizace otevřených dat ======
- 
 //Ve zkratce: možnosti, jak zajistit dohledání publikovaných datových sad; zaevidování do Národního katalogu otevřených dat; výhody a nevýhody vytvoření lokálního katalogu.// //Ve zkratce: možnosti, jak zajistit dohledání publikovaných datových sad; zaevidování do Národního katalogu otevřených dat; výhody a nevýhody vytvoření lokálního katalogu.//
- 
- 
-Zásadní vlastností otevřených dat je, že jsou veřejností snadno dohledatelná. Katalog otevřených dat je prostředek, který dohledatelnost významně usnadňuje. Je důležité, aby všechny datové sady poskytovatele byly katalogizovány v alespoň jednom datovém katalogu. 
- 
-Povinná pro každého Poskytovatele dat je katalogizace v [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]], který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky na Portálu veřejné správy (PVS). 
- 
-Poskytovatel může dále zvolit některou z následujících možností: 
- 
-  * Lokální katalog otevřených dat: Poskytovatel může na svých WWW stránkách provozovat svůj vlastní lokální katalog, ve kterém bude katalogizovat svoje datové sady. Pokud navíc lokální katalog splňuje technické parametry popsané v těchto standardech, nemusí poskytovatel předávat záznamy do NKOD ručně. Je možné zajistit automatickou synchronizaci obsahu lokálního katalogu s NKOD. Více [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|zde]]. 
-  * Katalog otevřených dat jako služba: Existují katalogy otevřených dat, které nabízejí poskytovatelům možnost katalogizovat jejich datové sady. Služby bývají poskytovány zdarma. Takovou službou je např. [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]]. 
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-[[cinnost:konzultace-urceni-zpusobu-katalogizace|Jak spolupracovat s IT specialistou na určení způsobu katalogizace?]] 
-</WRAP> 
- 
-Při rozhodování o způsobu katalogizace doporučujeme spolupracovat s IT specialistou a postupovat podle následujících kritérií: 
- 
-  * Pokud nechcete provozovat žádnou vlastní technologii pro katalogizaci datových otevřených datových sad, zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). 
-    * Postup [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]]. 
-  * Pokud Vám nepostačuje způsob katalogizace pouze v NKOD, můžete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně: 
-    * Na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie Linux, Python, Java, PostgreSQL a nebo chcete záznamy o datových sadách automaticky aktualizovat pomocí jiného software ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii CKAN 
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie CKAN]] 
-    * Na svém serveru již provozujete nebo můžete provozovat technologie PHP a MySQL a stačí vám spravovat záznamy o datových sadách ručně ⇒ Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně postavený na technologii DKAN. 
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie DKAN]] 
-    * Nemůžete nebo nechcete zasahovat do svých webových serverů, ale můžete si pořídit levný externí webhosting s podporou PHP a MySQL a stačí vám spravovat záznamy o datových sadách ručně => Provozujte vlastní lokální katalog na zřízené doméně na externím webhostingu na technologii DKAN. 
-      * viz [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Zprovoznění lokálního katalogu na bázi technologie DKAN]] 
-    * Alternativou k vlastnímu lokálnímu katalogu je využití některé z volně dostupných služeb pro katalogizaci datových sad, např. [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]]. 
-      * Je však nutné upozornit, že služby jako [[nastroj:datahub-io|Datahub.io]] podporují pouze omezenou strukturu katalogizačního záznamu. Důležitá metadata o svých datových sadách tak nebudete mít možnost vyplnit. 
-    /** Pokud jste zvolili CKAN, můžete zvolit i jeho rozšíření [[http://opendatanode.org/|Open Data Node (ODN)]], které umožňuje vést kromě veřejného katalogu také interní katalog datových sad v rámci organizace a lze jej použít i na automatizaci přípravy datových sad.*/ 
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|Jak zprovoznit lokální katalog CKAN?]] 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|Jak zprovoznit lokální katalog DKAN?]] 
-</WRAP> 
- 
- 
-Pokud budete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat (na bázi technologií DKAN/CKAN) nebo využíváte ke katalogizaci službu DataHub.io či podobnou, nemusíte navíc ručně katalogizovat jednotlivé datové sady v NKOD. Postačí v NKOD svůj katalog zaregistrovat (viz [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|Registrace vlastního katalogu v NKOD]]). 
- 
-Pro rozhodování můžete použít následující modelové situace: 
- 
-===== Modelová situace 1: Malá obec s jednoduchou statickou webovou stránkou bez možnosti jakýchkoliv úprav ===== 
- 
-  * Obec provozuje jednoduchou WWW stránku se základními informacemi o obci. 
-  * Nemá možnost ani prostředky nijak WWW stránku rozšiřovat. 
-  * Nemá možnost na WWW stránce publikovat datové soubory ke stažení. 
-  * Nechce pracovat v cizojazyčném prostředí a chce garanci, že zvolený způsob katalogizace bude fungovat a nebude měněn.  
-  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost katalogizovat datové sady pomocí NKOD. 
- 
-===== Modelová situace 2: Ministerstvo ===== 
- 
-  * Ministerstvo má možnost zřídit subdoménu (např. data.ministerstvo.cz) a na ní zprovoznit technologie PHP a MySQL. 
-  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat vlastní lokální datový katalog postavený na technologii DKAN. 
- 
- 
-===== Aktuální pozice v procesu ===== 
 <html> <html>
-<div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: center;"> +<div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: left;"> 
-<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" width="662" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" height="644" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0"> +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" width="662" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" height="644" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0" image-rendering="auto"
-  <defs id="genericDefs"></defs>+  <!--Generated by ySVG 2.5--
 +  <defs id="genericDefs"/>
   <g>   <g>
     <defs id="defs1">     <defs id="defs1">
       <linearGradient x1="305.3266" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="390.3266" y1="318.7199" y2="373.7199" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="305.3266" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="390.3266" y1="318.7199" y2="373.7199" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <linearGradient x1="305.3266" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="390.3266" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="305.3266" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="390.3266" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="359.2499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="444.2499" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="351.7499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="457.2499" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="415.2499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="500.2499" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="401.2499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="500.2499" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <linearGradient x1="525.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="610.1732" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient5" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="525.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="610.1732" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient5" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <linearGradient x1="640.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="725.1732" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient6" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="640.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="725.1732" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient6" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <linearGradient x1="640.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="725.1732" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient7" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="640.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="725.1732" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient7" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <linearGradient x1="448.2499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="533.2499" y1="667.72" y2="722.72" id="linearGradient8" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="448.2499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="533.2499" y1="667.72" y2="722.72" id="linearGradient8" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <linearGradient x1="525.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="610.1732" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient9" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="525.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="610.1732" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient9" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <linearGradient x1="711.4814" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="873.7116" y1="587.72" y2="642.72" id="linearGradient10" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="711.4814" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="873.7116" y1="587.72" y2="642.72" id="linearGradient10" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <linearGradient x1="514.9232" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="620.4232" y1="867.72" y2="922.72" id="linearGradient11" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="514.9232" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="620.4232" y1="867.72" y2="922.72" id="linearGradient11" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <linearGradient x1="750.0965" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="835.0965" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient12" spreadMethod="reflect">       <linearGradient x1="750.0965" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="835.0965" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient12" spreadMethod="reflect">
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="629.9232" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="735.4232" y1="867.72" y2="922.72" id="linearGradient13" spreadMethod="reflect"> +      <linearGradient x1="629.9232" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="784.4232" y1="867.72" y2="922.72" id="linearGradient13" spreadMethod="reflect"> 
-        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"></stop+        <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> 
-        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"></stop>+        <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1">       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1">
-        <path d="M0 0 L662 0 L662 644 L0 644 L0 0 Z"></path>+        <path d="M0 0 L662 0 L662 644 L0 644 L0 0 Z"/>
       </clipPath>       </clipPath>
       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2">       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2">
-        <path d="M225 298 L887 298 L887 942 L225 942 L225 298 Z"></path>+        <path d="M225 298 L887 298 L887 942 L225 942 L225 298 Z"/>
       </clipPath>       </clipPath>
     </defs>     </defs>
-    <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-225,-298)" stroke="white"> +    <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-225,-298)" stroke="white"> 
-      <rect x="225" width="662" height="644" y="298" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"></rect>+      <rect x="225" width="662" height="644" y="298" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"/>
     </g>     </g>
     <g id="y.node.0">     <g id="y.node.0">
-      <g fill="rgb(255,242,188)" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="rgb(255,242,188)"> +      <g fill="rgb(255,242,188)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="rgb(255,242,188)"> 
-        <path d="M225.5 298.7199 L225.5 941.4399 L255.5 941.4399 L255.5 298.7199 Z" stroke="none"></path+        <path d="M225.5 298.7199 L225.5 941.4399 L255.5 941.4399 L255.5 298.7199 Z" stroke="none"/> 
-        <rect x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199" stroke="none"></rect+        <rect x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199" stroke="none"/> 
-        <rect fill="white" x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199" stroke="none"></rect>+        <rect fill="white" x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199" stroke="none"/>
       </g>       </g>
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <rect fill="none" x="225.5" width="661.2248" height="642.7199" y="298.7199"></rect>+        <rect fill="none" x="225.5" width="661.2248" height="642.7199" y="298.7199"/>
       </g>       </g>
       <g>       <g>
-        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,379.1104)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision">+        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,379.1104)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">
           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>
         </g>         </g>
       </g>       </g>
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199"></rect+        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199"/> 
-        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="181.75" y="298.7199"></rect+        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="181.75" y="298.7199"/> 
-        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="174.25" y="480.4699"></rect+        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="174.25" y="480.4699"/> 
-        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="86.5" y="654.7199"></rect+        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="86.5" y="654.7199"/> 
-        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="109" y="741.2199"></rect+        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="109" y="741.2199"/> 
-        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="91.2199" y="850.2199"></rect>+        <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="91.2199" y="850.2199"/>
       </g>       </g>
       <g>       <g>
-        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,379.1104)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision">+        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,379.1104)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">
           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>
         </g>         </g>
Řádek 157: Řádek 99:
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.0">     <g id="y.edge.0">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M347.8266 373.737 L347.8266 392.7415"></path+        <path fill="none" d="M347.8266 373.737 L347.8266 392.7415"/> 
-        <path d="M347.8266 403.7415 L353.8266 391.7415 L341.8266 391.7415 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M347.8266 403.7415 L353.8266 391.7415 L341.8266 391.7415 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.1">     <g id="y.edge.1">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M363.9536 458.7346 L380.0762 486.2418"></path+        <path fill="none" d="M364.776 458.7346 L381.7975 486.3662"/> 
-        <path d="M385.6385 495.7318 L384.7469 482.3451 L374.3941 488.4131 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M387.5668 495.7318 L386.3815 482.3678 L376.1645 488.6617 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.2">     <g id="y.edge.2">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M418.498 495.7053 L435.2986 468.1043"></path+        <path fill="none" d="M418.332 495.7053 L431.9904 468.5361"/> 
-        <path d="M441.018 458.7081 L429.6534 465.8388 L439.9038 472.0782 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M436.9312 458.7081 L426.1806 466.7346 L436.902 472.1245 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.3">     <g id="y.edge.3">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M500.2325 431.2199 L514.1605 431.2199"></path+        <path fill="none" d="M500.2768 431.2199 L514.1884 431.2199"/> 
-        <path d="M525.1605 431.2199 L513.1605 425.2199 L513.1605 437.2199 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M525.1884 431.2199 L513.1884 425.2199 L513.1884 437.2199 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
-    <g id="y.edge.5"></g>+    <g id="y.edge.5"/>
     <g id="y.edge.4">     <g id="y.edge.4">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M682.6732 458.757 L682.6732 484.7414"></path+        <path fill="none" d="M682.6732 458.757 L682.6732 484.7414"/> 
-        <path d="M682.6732 495.7414 L688.6732 483.7414 L676.6732 483.7414 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M682.6732 495.7414 L688.6732 483.7414 L676.6732 483.7414 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.6">     <g id="y.edge.6">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M567.6732 458.757 L567.6732 484.7414"></path+        <path fill="none" d="M567.6732 458.757 L567.6732 484.7414"/> 
-        <path d="M567.6732 495.7414 L573.6732 483.7414 L561.6732 483.7414 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M567.6732 495.7414 L573.6732 483.7414 L561.6732 483.7414 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.7">     <g id="y.edge.7">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M602.0665 495.7053 L639.7038 465.5955"></path+        <path fill="none" d="M602.0665 495.7053 L639.7038 465.5955"/> 
-        <path d="M648.2933 458.7238 L635.1747 461.5349 L642.6711 470.9054 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M648.2933 458.7238 L635.1747 461.5349 L642.6711 470.9054 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.10">     <g id="y.edge.10">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M555.3723 550.7249 L507.531 657.6975"></path+        <path fill="none" d="M555.3723 550.7249 L507.531 657.6975"/> 
-        <path d="M503.0402 667.7391 L513.4164 659.2342 L502.462 654.3351 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M503.0402 667.7391 L513.4164 659.2342 L502.462 654.3351 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.11">     <g id="y.edge.11">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M567.6732 550.6931 L567.6732 856.757"></path+        <path fill="none" d="M567.6732 550.6931 L567.6732 856.757"/> 
-        <path d="M567.6732 867.757 L573.6732 855.757 L561.6732 855.757 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M567.6732 867.757 L573.6732 855.757 L561.6732 855.757 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.9">     <g id="y.edge.9">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M725.1558 523.22 L739.0838 523.22"></path+        <path fill="none" d="M725.1558 523.22 L739.0838 523.22"/> 
-        <path d="M750.0838 523.22 L738.0838 517.22 L738.0838 529.22 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M750.0838 523.22 L738.0838 517.22 L738.0838 529.22 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.8">     <g id="y.edge.8">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M792.5965 550.7571 L792.5965 576.7414"></path+        <path fill="none" d="M792.5965 550.7571 L792.5965 576.7414"/> 
-        <path d="M792.5965 587.7414 L798.5965 575.7414 L786.5965 575.7414 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M792.5965 587.7414 L798.5965 575.7414 L786.5965 575.7414 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.edge.12">     <g id="y.edge.12">
-      <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M682.6732 550.6931 L682.6732 856.757"></path+        <path fill="none" d="M682.6732 550.6803 L682.6732 856.7231"/> 
-        <path d="M682.6732 867.757 L688.6732 855.757 L676.6732 855.757 Z" stroke="none"></path>+        <path d="M682.6732 867.7231 L688.6732 855.7231 L676.6732 855.7231 Z" stroke="none"/>
       </g>       </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.node.1">     <g id="y.node.1">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:rozhodnuti-o-otevirani-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:rozhodnuti-o-otevirani-dat"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,72.3266,12.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient1)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient1)"> 
-          <rect x="305.3266" y="318.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-297.3266,-310.7199)" fill="url(#linearGradient1)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="305.3266" y="318.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="305.3266" y="318.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="305.3266" y="318.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="308.7973" xml:space="preserve" y="343.5832" stroke="none">Rozhodnout o </text>+            <text x="310.4673" xml:space="preserve" y="343.5832" stroke="none">Rozhodnutí o </text>
             <text x="314.4721" xml:space="preserve" y="358.2844" stroke="none">otevírání dat</text>             <text x="314.4721" xml:space="preserve" y="358.2844" stroke="none">otevírání dat</text>
           </g>           </g>
Řádek 246: Řádek 188:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.2">     <g id="y.node.2">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:obsazeni-role-koordinatora"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:obsazeni-role-koordinatora"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,72.3266,97.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient2)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient2)"> 
-          <rect x="305.3266" y="403.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-297.3266,-395.7199)" fill="url(#linearGradient2)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="305.3266" y="403.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="305.3266" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="305.3266" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="315.8139" xml:space="preserve" y="428.5832" stroke="none">Obsadit roli </text> +            <text x="308.8061" xml:space="preserve" y="421.2326" stroke="none">Obsazení role </text> 
-            <text x="314.4721" xml:space="preserve" y="443.2844" stroke="none">koordinátora</text>+            <text x="311.8032" xml:space="preserve" y="435.9338" stroke="none">Koordinátora </text> 
 +            <text x="314.4721" xml:space="preserve" y="450.635" stroke="none">otevírání dat</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 262: Řádek 205:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.3">     <g id="y.node.3">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-interni-legislativy"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-interni-legislativy"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,126.2499,189.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient3)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient3)"> 
-          <rect x="359.2499" y="495.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-351.2499,-487.7199)" fill="url(#linearGradient3)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="351.7499" y="495.7199" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="359.2499" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="351.7499" y="495.7199" fill="none" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="361.4023" xml:space="preserve" y="520.5833" stroke="none">ipravit interní</text> +            <text x="380.1571" xml:space="preserve" y="520.5833" stroke="none">íprava </text> 
-            <text x="375.4032" xml:space="preserve" y="535.2844" stroke="none">legislativu</text>+            <text x="360.1474" xml:space="preserve" y="535.2844" stroke="none">interní legislativy</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 278: Řádek 221:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.4">     <g id="y.node.4">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:schvaleni-interni-legislativy"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:schvaleni-interni-legislativy"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,182.2499,97.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient4)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient4)"> 
-          <rect x="415.2499" y="403.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-407.2499,-395.7199)" fill="url(#linearGradient4)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="401.2499" y="403.7199" width="99" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="415.2499" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="401.2499" y="403.7199" fill="none" width="99" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="418.3983" xml:space="preserve" y="428.5832" stroke="none">Schválit interní</text> +            <text x="422.7333" xml:space="preserve" y="428.5832" stroke="none">Schválení </text> 
-            <text x="431.4032" xml:space="preserve" y="443.2844" stroke="none">legislativu</text>+            <text x="406.3974" xml:space="preserve" y="443.2844" stroke="none">interní legislativy</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 294: Řádek 237:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.5">     <g id="y.node.5">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:obsazeni-dalsich-roli"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:obsazeni-dalsich-roli"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,292.1732,97.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient5)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient5)"> 
-          <rect x="525.1732" y="403.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-517.1732,-395.7199)" fill="url(#linearGradient5)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="525.1732" y="403.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="525.1732" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="525.1732" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="532.6547" xml:space="preserve" y="428.5832" stroke="none">Obsadit další</text> +            <text x="540.3246" xml:space="preserve" y="428.5832" stroke="none">Obsazení </text> 
-            <text x="557.6683" xml:space="preserve" y="443.2844" stroke="none">role</text>+            <text x="538.6605" xml:space="preserve" y="443.2844" stroke="none">dalších rolí</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 310: Řádek 253:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.6">     <g id="y.node.6">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:schvaleni-publikacniho-planu"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:schvaleni-publikacniho-planu"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,407.1732,97.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient6)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient6)"> 
-          <rect x="640.1732" y="403.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-632.1732,-395.7199)" fill="url(#linearGradient6)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="640.1732" y="403.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="640.1732" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="640.1732" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="659.9974" xml:space="preserve" y="421.2326" stroke="none">Schválit </text> +            <text x="654.6566" xml:space="preserve" y="421.2326" stroke="none">Schválení </text> 
-            <text x="653.9886" xml:space="preserve" y="435.9338" stroke="none">publikační </text> +            <text x="647.3148" xml:space="preserve" y="435.9338" stroke="none">publikačního </text> 
-            <text x="671.3295" xml:space="preserve" y="450.635" stroke="none">plán</text>+            <text x="667.9926" xml:space="preserve" y="450.635" stroke="none">plánu</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 328: Řádek 271:
     <g id="y.node.7">     <g id="y.node.7">
       <g>       <g>
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,407.1732,189.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient7)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient7)"> 
-          <rect x="640.1732" y="495.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-632.1732,-487.7199)" fill="url(#linearGradient7)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="640.1732" y="495.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-width="3" stroke="rgb(242,62,18)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-width="3" stroke="rgb(242,62,18)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="640.1732" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="640.1732" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="645.3109" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">Rozhodnout o</text> +            <text x="645.3138" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">Rozhodnutí o </text> 
-            <text x="659.9886" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">způsobu</text>+            <text x="658.3217" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">způsobu </text>
             <text x="649.3187" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">katalogizace</text>             <text x="649.3187" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">katalogizace</text>
           </g>           </g>
Řádek 344: Řádek 287:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.8">     <g id="y.node.8">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:navrh-datovych-sad-ke-zverejneni"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:navrh-datovych-sad-ke-zverejneni"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,215.2499,361.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient8)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient8)"> 
-          <rect x="448.2499" y="667.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-440.2499,-659.7199)" fill="url(#linearGradient8)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="448.2499" y="667.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="448.2499" y="667.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="448.2499" y="667.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="461.4003" xml:space="preserve" y="685.2327" stroke="none">Navrhnout </text> +            <text x="473.078" xml:space="preserve" y="685.2327" stroke="none">Návrh </text> 
-            <text x="458.3944" xml:space="preserve" y="699.9338" stroke="none">datové sady</text> +            <text x="453.7274" xml:space="preserve" y="699.9338" stroke="none">datových sad </text> 
-            <text x="462.7362" xml:space="preserve" y="714.635" stroke="none">k publikaci</text>+            <text x="455.0634" xml:space="preserve" y="714.635" stroke="none">ke zveřejnění</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 361: Řádek 304:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.9">     <g id="y.node.9">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-publikacniho-planu"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-publikacniho-planu"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,292.1732,189.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient9)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient9)"> 
-          <rect x="525.1732" y="495.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-517.1732,-487.7199)" fill="url(#linearGradient9)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="525.1732" y="495.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="525.1732" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="525.1732" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="545.6683" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">ipravit</text> +            <text x="543.3304" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">íprava </text> 
-            <text x="540.6556" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">publikač</text> +            <text x="532.3148" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">publikačního </text> 
-            <text x="556.3295" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">plán</text>+            <text x="552.9926" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">plánu</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 378: Řádek 321:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.10">     <g id="y.node.10">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:vyhodnoceni-plneni-publikacniho-planu-a-informovani-vedeni"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:vyhodnoceni-plneni-publikacniho-planu-a-informovani-vedeni"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,478.4814,281.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient10)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient10)"> 
-          <rect x="711.4814" y="587.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-703.4814,-579.7199)" fill="url(#linearGradient10)" width="162.2302" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="711.4814" y="587.7199" width="162.2302" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="711.4814" y="587.7199" fill="none" width="162.2302" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="711.4814" y="587.7199" fill="none" width="162.2302" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="726.2274" xml:space="preserve" y="605.2327" stroke="none">Periodicky vyhodnocovat</text> +            <text x="720.8865" xml:space="preserve" y="605.2327" stroke="none">Periodické vyhodnocování </text> 
-            <text x="719.5389" xml:space="preserve" y="619.9338" stroke="none">plnění publikačního plánu a</text> +            <text x="722.8758" xml:space="preserve" y="619.9338" stroke="none">plnění publikačního plánu </text> 
-            <text x="744.9041" xml:space="preserve" y="634.635" stroke="none">informovat vedení</text>+            <text x="736.5633" xml:space="preserve" y="634.635" stroke="none">a informování vedení</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 395: Řádek 338:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.11">     <g id="y.node.11">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-navrhu-datovych-sad"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-navrhu-datovych-sad"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,281.9232,561.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient11)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient11)"> 
-          <rect x="514.9232" y="867.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-506.9232,-859.7199)" fill="url(#linearGradient11)" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="514.9232" y="867.7199" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="514.9232" y="867.7199" fill="none" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="514.9232" y="867.7199" fill="none" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="520.974" xml:space="preserve" y="885.2327" stroke="none">Spolupracovat na</text> +            <text x="527.3109" xml:space="preserve" y="885.2327" stroke="none">Spolupráce na </text> 
-            <text x="523.6459" xml:space="preserve" y="899.9338" stroke="none">návrhu datových</text>+            <text x="521.9789" xml:space="preserve" y="899.9338" stroke="none">návrhu datových </text>
             <text x="528.3187" xml:space="preserve" y="914.635" stroke="none">sad k publikaci</text>             <text x="528.3187" xml:space="preserve" y="914.635" stroke="none">sad k publikaci</text>
           </g>           </g>
Řádek 412: Řádek 355:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.12">     <g id="y.node.12">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:zverejneni-publikacniho-planu"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:zverejneni-publikacniho-planu"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,517.0965,189.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient12)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient12)"> 
-          <rect x="750.0965" y="495.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-742.0965,-487.7199)" fill="url(#linearGradient12)" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="750.0965" y="495.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="750.0965" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="750.0965" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="769.5897" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">Zveřejnit</text> +            <text x="762.5818" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">Zveřejnění </text> 
-            <text x="765.5789" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">publikač</text> +            <text x="757.2381" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">publikačního </text> 
-            <text x="781.2527" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">plán</text>+            <text x="777.9158" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">plánu</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 429: Řádek 372:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.13">     <g id="y.node.13">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-urceni-zpusobu-katalogizace"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-urceni-zpusobu-katalogizace"
-        <g shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,396.9232,561.7199)"> +        <g fill="url(#linearGradient13)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient13)"> 
-          <rect x="629.9232" y="867.7199" transform="matrix(1,0,0,1,-621.9232,-859.7199)" fill="url(#linearGradient13)" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"></rect>+          <rect x="629.9232" y="867.7199" width="154.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="629.9232" y="867.7199" fill="none" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55"></rect>+          <rect x="629.9232" y="867.7199" fill="none" width="154.5" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="635.974" xml:space="preserve" y="885.2327" stroke="none">Spolupracovat na</text> +            <text x="638.809" xml:space="preserve" y="885.2327" stroke="none">Spolupráce IT specialisty </text> 
-            <text x="641.6459" xml:space="preserve" y="899.9338" stroke="none">určení způsobu</text> +            <text x="656.1381" xml:space="preserve" y="899.9338" stroke="none">na určení způsobu </text> 
-            <text x="649.3187" xml:space="preserve" y="914.635" stroke="none">katalogizace</text>+            <text x="636.7963" xml:space="preserve" y="914.635" stroke="none">katalogizace datových sad</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 446: Řádek 389:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.14">     <g id="y.node.14">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat"
-        <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> 
-          <rect x="259.88" width="30" height="172.35" y="302.5449" stroke="none"></rect>+          <rect x="259.88" width="30" height="172.35" y="302.5449" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,139.4162)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,139.4162)" stroke-linecap="butt">
             <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text>             <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text>
             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text>
Řádek 459: Řádek 402:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.15">     <g id="y.node.15">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat"
-        <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> 
-          <rect x="259.88" width="30" height="105.75" y="514.7199" stroke="none"></rect>+          <rect x="259.88" width="30" height="105.75" y="514.7199" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,304.9494)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,304.9494)" stroke-linecap="butt">
             <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text>             <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text>
             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text>
Řádek 472: Řádek 415:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.16">     <g id="y.node.16">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:kurator-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:kurator-dat"
-        <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> 
-          <rect x="259.88" width="30" height="59.5949" y="667.6725" stroke="none"></rect>+          <rect x="259.88" width="30" height="59.5949" y="667.6725" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,421.1457)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,421.1457)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text>
             <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text>             <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text>
Řádek 485: Řádek 428:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.17">     <g id="y.node.17">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat"
-        <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> 
-          <rect x="259.88" width="30" height="98.1551" y="746.6424" stroke="none"></rect>+          <rect x="259.88" width="30" height="98.1551" y="746.6424" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,546.0822)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,546.0822)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text>
             <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text>             <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text>
Řádek 498: Řádek 441:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.18">     <g id="y.node.18">
-      <a xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:it-specialista"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:it-specialista"
-        <g fill="white" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> +        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> 
-          <rect x="259.88" width="30" height="84.75" y="851.9549" stroke="none"></rect>+          <rect x="259.88" width="30" height="84.75" y="851.9549" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,40.5294,633.3426)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,40.5294,633.3426)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text>
           </g>           </g>
Řádek 510: Řádek 453:
     </g>     </g>
   </g>   </g>
-</svg></div>+</svg> 
 +</div>
 </html> </html>
 +
 +Zásadní vlastností otevřených dat je, že jsou veřejností snadno dohledatelná. Katalog otevřených dat je prostředek, který dohledatelnost významně usnadňuje. Je důležité, aby všechny datové sady poskytovatele byly katalogizovány v alespoň jednom datovém katalogu.
 +
 +Povinná pro každého Poskytovatele dat je katalogizace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), který provozuje Ministerstvo vnitra České republiky.
 +
 +Poskytovatel může na svých WWW stránkách provozovat svůj vlastní lokální katalog otevřených dat, ve kterém bude katalogizovat svoje datové sady. Pokud navíc lokální katalog splňuje technické parametry popsané v těchto standardech, nemusí poskytovatel předávat záznamy do NKOD ručně. Je možné zajistit automatickou synchronizaci obsahu lokálního katalogu s NKOD. Více [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|zde]].
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +[[cinnost:konzultace-urceni-zpusobu-katalogizace|Jak spolupracovat s IT specialistou na určení způsobu katalogizace?]]
 +</WRAP>
 +
 +Při rozhodování o způsobu katalogizace doporučujeme spolupracovat s IT specialistou a postupovat podle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]] a podle následujících kritérií:
 +
 +  * Pokud poskytujete jen malé množství datových sad (do 10), zvolte možnost katalogizovat datové sady přímo v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).
 +    * Postup [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|katalogizace datové sady v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]].
 +  * Pokud poskytujete více datových sad, provozujte vlastní lokální katalog otevřených dat. Při volbě způsobu provozu lokálního katalogu postupujte následovně:
 +    * Pokud jste schopni metadatové záznamy generovat podle standardu DCAT-AP a poskytovat je ve SPARQL endpointu či alespoň jako statické soubory obsahující DCAT-AP záznamy, toto je preferované řešení pro NKOD. Stačí dodržet [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro rozhraní katalogů otevřených dat]]. V současnosti ale neexistuje hotové nasaditelné řešení, které by zajišťovalo i sběr metadat o datových sadách a management jejich záznamů. To je v této variantě ponecháno na poskytovateli, který se může inspirovat například [[https://github.com/opendata-mvcr/lkod|referenční implementací LKOD]].
 +
 +Pokud budete provozovat vlastní lokální katalog otevřených dat, nemusíte navíc ručně katalogizovat jednotlivé datové sady v NKOD.
 +Postačí v NKOD svůj katalog zaregistrovat (viz [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|Registrace vlastního katalogu v NKOD]]).
 +
 +Pro rozhodování můžete použít následující modelové situace:
 +
 +===== Modelová situace 1: Malá obec s jednoduchou statickou webovou stránkou bez možnosti jakýchkoliv úprav =====
 +
 +  * Obec provozuje jednoduchou WWW stránku se základními informacemi o obci.
 +  * Nemá možnost ani prostředky nijak WWW stránku rozšiřovat.
 +  * Nemá možnost na WWW stránce publikovat datové soubory ke stažení.
 +  * Nechce pracovat v cizojazyčném prostředí a chce garanci, že zvolený způsob katalogizace bude fungovat a nebude měněn. 
 +  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost katalogizovat datové sady pomocí NKOD.
 +
 +===== Modelová situace 2: Moderní úřad =====
 +
 +  * Větší úřad již v rámci své činnosti s daty pracuje, není tedy problém v rámci datových procesů generovat i metadata pro NKOD dle [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy pro rozhraní katalogů otevřených dat]].
 +  * Ke katalogizaci datových sad volí možnost provozovat SPARQL endpoint, kam metadata pro NKOD nahrává.
 +
  • cinnost/rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat.1499754491.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)