Datová sada: Informace o stavu přepážek

Informace o stavu přepážek pro vyřizování žádostí (obsazenost, čekací doby jednotlivých žádostí).

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
organizace_ic Řetězec Organizace. IČ.
organizace_nazev Řetězec Organizace. Název.
agenda Řetězec Název agendy (osobní doklady, registr vozidel, …).
cinnost Řetězec Typ vykonávané (obsluhované) správní činnosti (příjem, výdej, změna, …).
adresa_kod_adm Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa příslušného odboru, který agendu vykonává. Celá adresa jako jeden řetězec.
prepazka Řetězec Identifikace obsluhující přepážky.
listek Celé číslo Pořadové číslo lístku (identifikace žádosti).
datum_prijeti Datum Datum přijetí požadavku/žádosti.
cas_prijeti Čas Čas přijetí žádosti.
doba_cekani Celé číslo Odhad doby čekání klienta na přepážce (minuty).
stav_prepazky Řetězec Stav přepážky (obsluhuje klienta, uzavřena, …).
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyInformace o stavu přepážek
AnoPopis datové sadyInformace o stavu přepážek pro vyřizování žádostí (obsazenost, čekací doby jednotlivých žádostí).
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceprůbežně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovažádost; správní činnost; čekací doba; dokument; pas; občanský průkaz
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC492; 2271;488
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA