Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cinnost:schvaleni-interni-legislativy [2017/07/17 00:00]
cinnost:schvaleni-interni-legislativy [2017/07/17 14:17]
Petr Škoda Úprava SVG
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Schválení interní legislativy ======
 +<​html>​
 +<div style="​overflow:​ auto; width: 100%; text-align: left;">​
 +<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?><​svg xmlns="​http://​www.w3.org/​2000/​svg"​ xmlns:​xlink="​http://​www.w3.org/​1999/​xlink"​ fill-opacity="​1"​ color-rendering="​auto"​ color-interpolation="​auto"​ text-rendering="​auto"​ stroke="​black"​ stroke-linecap="​square"​ width="​662"​ stroke-miterlimit="​10"​ shape-rendering="​auto"​ stroke-opacity="​1"​ fill="​black"​ stroke-dasharray="​none"​ font-weight="​normal"​ stroke-width="​1"​ height="​644"​ font-family="'​Dialog'"​ font-style="​normal"​ stroke-linejoin="​miter"​ font-size="​12px"​ stroke-dashoffset="​0"​ image-rendering="​auto">​
 +  <​!--Generated by ySVG 2.5-->
 +  <defs id="​genericDefs"/>​
 +  <g>
 +    <defs id="​defs1">​
 +      <​linearGradient x1="​305.3266"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​390.3266"​ y1="​318.7199"​ y2="​373.7199"​ id="​linearGradient1"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​305.3266"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​390.3266"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient2"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​351.7499"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​457.2499"​ y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient3"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​401.2499"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​500.2499"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient4"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​525.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​610.1732"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient5"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​640.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​725.1732"​ y1="​403.7199"​ y2="​458.7199"​ id="​linearGradient6"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​640.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​725.1732"​ y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient7"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​448.2499"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​533.2499"​ y1="​667.72"​ y2="​722.72"​ id="​linearGradient8"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​525.1732"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​610.1732"​ y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient9"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​711.4814"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​873.7116"​ y1="​587.72"​ y2="​642.72"​ id="​linearGradient10"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​514.9232"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​620.4232"​ y1="​867.72"​ y2="​922.72"​ id="​linearGradient11"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​750.0965"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​835.0965"​ y1="​495.7199"​ y2="​550.72"​ id="​linearGradient12"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​linearGradient x1="​629.9232"​ gradientUnits="​userSpaceOnUse"​ x2="​784.4232"​ y1="​867.72"​ y2="​922.72"​ id="​linearGradient13"​ spreadMethod="​reflect">​
 +        <stop stop-opacity="​0.902"​ stop-color="​rgb(255,​255,​255)"​ offset="​0%"/>​
 +        <stop stop-opacity="​0.8"​ stop-color="​rgb(212,​212,​212)"​ offset="​100%"/>​
 +      </​linearGradient>​
 +      <​clipPath clipPathUnits="​userSpaceOnUse"​ id="​clipPath1">​
 +        <path d="M0 0 L662 0 L662 644 L0 644 L0 0 Z"/>​
 +      </​clipPath>​
 +      <​clipPath clipPathUnits="​userSpaceOnUse"​ id="​clipPath2">​
 +        <path d="​M225 298 L887 298 L887 942 L225 942 L225 298 Z"/>​
 +      </​clipPath>​
 +    </​defs>​
 +    <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​translate(-225,​-298)"​ stroke="​white">​
 +      <rect x="​225"​ width="​662"​ height="​644"​ y="​298"​ clip-path="​url(#​clipPath2)"​ stroke="​none"/>​
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.0">​
 +      <g fill="​rgb(255,​242,​188)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​rgb(255,​242,​188)">​
 +        <path d="​M225.5 298.7199 L225.5 941.4399 L255.5 941.4399 L255.5 298.7199 Z" stroke="​none"/>​
 +        <rect x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"​ stroke="​none"/>​
 +        <rect fill="​white"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"​ stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <rect fill="​none"​ x="​225.5"​ width="​661.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"/>​
 +      </g>
 +      <g>
 +        <g font-size="​15px"​ stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​4.5,​379.1104)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​17.0806"​ stroke="​none">​Poskytovatel dat</​text>​
 +        </g>
 +      </g>
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​642.7199"​ y="​298.7199"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​181.75"​ y="​298.7199"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​174.25"​ y="​480.4699"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​86.5"​ y="​654.7199"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​109"​ y="​741.2199"/>​
 +        <rect fill="​none"​ x="​255.5"​ width="​631.2248"​ height="​91.2199"​ y="​850.2199"/>​
 +      </g>
 +      <g>
 +        <g font-size="​15px"​ stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​4.5,​379.1104)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​17.0806"​ stroke="​none">​Poskytovatel dat</​text>​
 +        </g>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.0">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M347.8266 373.737 L347.8266 392.7415"/>​
 +        <path d="​M347.8266 403.7415 L353.8266 391.7415 L341.8266 391.7415 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.1">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M364.776 458.7346 L381.7975 486.3662"/>​
 +        <path d="​M387.5668 495.7318 L386.3815 482.3678 L376.1645 488.6617 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.2">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M418.332 495.7053 L431.9904 468.5361"/>​
 +        <path d="​M436.9312 458.7081 L426.1806 466.7346 L436.902 472.1245 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.3">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M500.2768 431.2199 L514.1884 431.2199"/>​
 +        <path d="​M525.1884 431.2199 L513.1884 425.2199 L513.1884 437.2199 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.5"/>​
 +    <g id="​y.edge.4">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M682.6732 458.757 L682.6732 484.7414"/>​
 +        <path d="​M682.6732 495.7414 L688.6732 483.7414 L676.6732 483.7414 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.6">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M567.6732 458.757 L567.6732 484.7414"/>​
 +        <path d="​M567.6732 495.7414 L573.6732 483.7414 L561.6732 483.7414 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.7">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M602.0665 495.7053 L639.7038 465.5955"/>​
 +        <path d="​M648.2933 458.7238 L635.1747 461.5349 L642.6711 470.9054 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.10">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M555.3723 550.7249 L507.531 657.6975"/>​
 +        <path d="​M503.0402 667.7391 L513.4164 659.2342 L502.462 654.3351 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.11">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M567.6732 550.6931 L567.6732 856.757"/>​
 +        <path d="​M567.6732 867.757 L573.6732 855.757 L561.6732 855.757 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.9">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M725.1558 523.22 L739.0838 523.22"/>​
 +        <path d="​M750.0838 523.22 L738.0838 517.22 L738.0838 529.22 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.8">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M792.5965 550.7571 L792.5965 576.7414"/>​
 +        <path d="​M792.5965 587.7414 L798.5965 575.7414 L786.5965 575.7414 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.edge.12">​
 +      <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +        <path fill="​none"​ d="​M682.6732 550.6803 L682.6732 856.7231"/>​
 +        <path d="​M682.6732 867.7231 L688.6732 855.7231 L676.6732 855.7231 Z" stroke="​none"/>​
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.1">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​rozhodnuti-o-otevirani-dat"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient1)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient1)">​
 +          <rect x="​305.3266"​ y="​318.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​305.3266"​ y="​318.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​310.4673"​ xml:​space="​preserve"​ y="​343.5832"​ stroke="​none">​Rozhodnutí o </​text>​
 +            <text x="​314.4721"​ xml:​space="​preserve"​ y="​358.2844"​ stroke="​none">​otevírání dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.2">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​obsazeni-role-koordinatora"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient2)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient2)">​
 +          <rect x="​305.3266"​ y="​403.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​305.3266"​ y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​308.8061"​ xml:​space="​preserve"​ y="​421.2326"​ stroke="​none">​Obsazení role </​text>​
 +            <text x="​311.8032"​ xml:​space="​preserve"​ y="​435.9338"​ stroke="​none">​Koordinátora </​text>​
 +            <text x="​314.4721"​ xml:​space="​preserve"​ y="​450.635"​ stroke="​none">​otevírání dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.3">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​priprava-interni-legislativy"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient3)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient3)">​
 +          <rect x="​351.7499"​ y="​495.7199"​ width="​105.5"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​351.7499"​ y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​105.5"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​380.1571"​ xml:​space="​preserve"​ y="​520.5833"​ stroke="​none">​Příprava </​text>​
 +            <text x="​360.1474"​ xml:​space="​preserve"​ y="​535.2844"​ stroke="​none">​interní legislativy</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.4">​
 +      <g>
 +        <g fill="​url(#​linearGradient4)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient4)">​
 +          <rect x="​401.2499"​ y="​403.7199"​ width="​99"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke-width="​3"​ stroke="​rgb(242,​62,​18)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​401.2499"​ y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​99"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​422.7333"​ xml:​space="​preserve"​ y="​428.5832"​ stroke="​none">​Schválení </​text>​
 +            <text x="​406.3974"​ xml:​space="​preserve"​ y="​443.2844"​ stroke="​none">​interní legislativy</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </g>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.5">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​obsazeni-dalsich-roli"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient5)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient5)">​
 +          <rect x="​525.1732"​ y="​403.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​525.1732"​ y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​540.3246"​ xml:​space="​preserve"​ y="​428.5832"​ stroke="​none">​Obsazení </​text>​
 +            <text x="​538.6605"​ xml:​space="​preserve"​ y="​443.2844"​ stroke="​none">​dalších rolí</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.6">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​schvaleni-publikacniho-planu"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient6)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient6)">​
 +          <rect x="​640.1732"​ y="​403.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​640.1732"​ y="​403.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​654.6566"​ xml:​space="​preserve"​ y="​421.2326"​ stroke="​none">​Schválení </​text>​
 +            <text x="​647.3148"​ xml:​space="​preserve"​ y="​435.9338"​ stroke="​none">​publikačního </​text>​
 +            <text x="​667.9926"​ xml:​space="​preserve"​ y="​450.635"​ stroke="​none">​plánu</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.7">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient7)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient7)">​
 +          <rect x="​640.1732"​ y="​495.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​640.1732"​ y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​645.3138"​ xml:​space="​preserve"​ y="​513.2327"​ stroke="​none">​Rozhodnutí o </​text>​
 +            <text x="​658.3217"​ xml:​space="​preserve"​ y="​527.9338"​ stroke="​none">​způsobu </​text>​
 +            <text x="​649.3187"​ xml:​space="​preserve"​ y="​542.635"​ stroke="​none">​katalogizace</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.8">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​navrh-datovych-sad-ke-zverejneni"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient8)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient8)">​
 +          <rect x="​448.2499"​ y="​667.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​448.2499"​ y="​667.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​473.078"​ xml:​space="​preserve"​ y="​685.2327"​ stroke="​none">​Návrh </​text>​
 +            <text x="​453.7274"​ xml:​space="​preserve"​ y="​699.9338"​ stroke="​none">​datových sad </​text>​
 +            <text x="​455.0634"​ xml:​space="​preserve"​ y="​714.635"​ stroke="​none">​ke zveřejnění</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.9">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​priprava-publikacniho-planu"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient9)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient9)">​
 +          <rect x="​525.1732"​ y="​495.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​525.1732"​ y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​543.3304"​ xml:​space="​preserve"​ y="​513.2327"​ stroke="​none">​Příprava </​text>​
 +            <text x="​532.3148"​ xml:​space="​preserve"​ y="​527.9338"​ stroke="​none">​publikačního </​text>​
 +            <text x="​552.9926"​ xml:​space="​preserve"​ y="​542.635"​ stroke="​none">​plánu</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.10">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​vyhodnoceni-plneni-publikacniho-planu-a-informovani-vedeni"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient10)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient10)">​
 +          <rect x="​711.4814"​ y="​587.7199"​ width="​162.2302"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​711.4814"​ y="​587.7199"​ fill="​none"​ width="​162.2302"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​720.8865"​ xml:​space="​preserve"​ y="​605.2327"​ stroke="​none">​Periodické vyhodnocování </​text>​
 +            <text x="​722.8758"​ xml:​space="​preserve"​ y="​619.9338"​ stroke="​none">​plnění publikačního plánu </​text>​
 +            <text x="​736.5633"​ xml:​space="​preserve"​ y="​634.635"​ stroke="​none">​a informování vedení</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.11">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​spoluprace-na-navrhu-datovych-sad"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient11)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient11)">​
 +          <rect x="​514.9232"​ y="​867.7199"​ width="​105.5"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​514.9232"​ y="​867.7199"​ fill="​none"​ width="​105.5"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​527.3109"​ xml:​space="​preserve"​ y="​885.2327"​ stroke="​none">​Spolupráce na </​text>​
 +            <text x="​521.9789"​ xml:​space="​preserve"​ y="​899.9338"​ stroke="​none">​návrhu datových </​text>​
 +            <text x="​528.3187"​ xml:​space="​preserve"​ y="​914.635"​ stroke="​none">​sad k publikaci</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.12">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​zverejneni-publikacniho-planu"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient12)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient12)">​
 +          <rect x="​750.0965"​ y="​495.7199"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-dasharray="​6,​2"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​750.0965"​ y="​495.7199"​ fill="​none"​ width="​85"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​762.5818"​ xml:​space="​preserve"​ y="​513.2327"​ stroke="​none">​Zveřejnění </​text>​
 +            <text x="​757.2381"​ xml:​space="​preserve"​ y="​527.9338"​ stroke="​none">​publikačního </​text>​
 +            <text x="​777.9158"​ xml:​space="​preserve"​ y="​542.635"​ stroke="​none">​plánu</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.13">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​cinnost:​spoluprace-na-urceni-zpusobu-katalogizace"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​url(#​linearGradient13)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​url(#​linearGradient13)">​
 +          <rect x="​629.9232"​ y="​867.7199"​ width="​154.5"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g stroke-linecap="​butt"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ fill="​rgb(18,​62,​162)"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ stroke="​rgb(18,​62,​162)"​ stroke-miterlimit="​1.45">​
 +          <rect x="​629.9232"​ y="​867.7199"​ fill="​none"​ width="​154.5"​ rx="​4"​ ry="​4"​ height="​55"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​638.809"​ xml:​space="​preserve"​ y="​885.2327"​ stroke="​none">​Spolupráce IT specialisty </​text>​
 +            <text x="​656.1381"​ xml:​space="​preserve"​ y="​899.9338"​ stroke="​none">​na určení způsobu </​text>​
 +            <text x="​636.7963"​ xml:​space="​preserve"​ y="​914.635"​ stroke="​none">​katalogizace datových sad</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.14">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​vedeni-poskytovatele-dat"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​172.35"​ y="​302.5449"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​139.4162)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​29.6797"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Vedení</​text>​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​poskytovatele dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.15">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​koordinator-otevirani-dat"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​105.75"​ y="​514.7199"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​304.9494)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​4.335"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Koordinátor</​text>​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​otevírání dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.16">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​kurator-dat"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​59.5949"​ y="​667.6725"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​421.1457)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Kurátor</​text>​
 +            <text x="​13.335"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.17">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​98.1551"​ y="​746.6424"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​33.1788,​546.0822)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​Správce katalogu</​text>​
 +            <text x="​9.0049"​ xml:​space="​preserve"​ y="​28.7656"​ stroke="​none">​otevřených dat</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +    <g id="​y.node.18">​
 +      <a target="​_blank"​ xlink:​type="​simple"​ xlink:​href="​http://​opendata.gov.cz/​role:​it-specialista"​ xlink:​show="​new">​
 +        <g fill="​white"​ text-rendering="​geometricPrecision"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ transform="​matrix(1,​0,​0,​1,​-225,​-298)"​ stroke="​white">​
 +          <rect x="​259.88"​ width="​30"​ height="​84.75"​ y="​851.9549"​ stroke="​none"/>​
 +        </g>
 +        <g>
 +          <g text-rendering="​geometricPrecision"​ stroke-miterlimit="​1.45"​ shape-rendering="​geometricPrecision"​ font-family="​sans-serif"​ transform="​matrix(-0,​-1,​1,​-0,​40.5294,​633.3426)"​ stroke-linecap="​butt">​
 +            <text x="​2"​ xml:​space="​preserve"​ y="​14.0645"​ stroke="​none">​IT specialista</​text>​
 +          </g>
 +        </g>
 +      </a>
 +    </g>
 +  </g>
 +</​svg>​
 +</​div>​
 +</​html>​
  
 +Koordinátor otevírání dat jako svůj první výstup připraví návrh interní legislativy. Vedení poskytovatele dat nyní musí návrh zkontrolovat a schválit.
 +
 +
 +Při kontrole doporučujeme se zaměřit především na následující:​
 +
 +  * Pokud byla využita [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová interní směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]], potom je třeba zkontrolovat,​ že byly správně obsazeny zúčastněné role.
 +  * Pokud byla vytvářena nová směrnice nezávisle na vzorovém podkladu, doporučujeme ustanovení směrnice verifikovat vůči základním krokům postupu publikace a katalogizace otevřených dat:
 +  - [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu a jeho zveřejnění]]
 +  - [[standardy:​zverejneni-datovych-sad|Zveřejnění datových sad v otevřené podobě]]
 +  - [[standardy:​zprovozneni-lokalniho-katalogu|Zprovoznění lokálního katalogu otevřených dat (volitelné)]]
 +  ​