cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu [2018/06/20 13:54]
Jakub Klímek
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu [2019/11/29 13:29]
Jakub Klímek [Správa záznamu v lokálním katalogu]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Správa záznamu o datové sadě ====== ====== Správa záznamu o datové sadě ======
-[[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] po zveřejnění datové sady [[role:it-specialista|IT specialistou]] vytvoří záznam o datové sadě, pokud datová sada ještě nebyla katalogizována, případně záznam aktualizuje. Způsob provedení závisí na [[cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí o způsobu katalogizace dat]]. Pokud je datová sada zveřejněna přímo v katalogu, nahraje [[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] datovou sadu spolu se záznamem o datové sadě do katalogu.+[[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] po zveřejnění datové sady [[role:it-specialista|IT specialistou]] vytvoří záznam o datové sadě, pokud datová sada ještě nebyla katalogizována, případně záznam aktualizuje. Způsob provedení závisí na [[cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí o způsobu katalogizace dat]]. Pokud je datová sada zveřejněna přímo v katalogu, nahraje [[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] datovou sadu spolu se záznamem o datové sadě do katalogu. Pokud je datová sada zveřejněna přes Národní katalog otevřených dat, postupuje dle [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod]].
  
 ===== Správa záznamu v lokálním katalogu ===== ===== Správa záznamu v lokálním katalogu =====
-Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat splňující požadavky na [[nastroj:ckan-api|rozšířené CKAN API]] a má katalog [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|zaregistrován v NKOD]], [[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] postupuje s vytvořením nebo aktualizací datové sady v jeho lokálním katalogu dle zvoleného řešení (např. [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]]) a dle záznamu o datové sadě od [[role:kurator-dat|Kurátora dat]].+Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat splňující požadavky [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy Rozhraní katalogů otevřených dat]] a má katalog [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|zaregistrován v NKOD]], [[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] postupuje s vytvořením nebo aktualizací datové sady v jeho lokálním katalogu dle zvoleného řešení a dle záznamu o datové sadě od [[role:kurator-dat|Kurátora dat]].
  
 Tento způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace. Lokální katalog Poskytovatele se do NKOD načítá celý (všechny datové sady). Při zrušení záznamu o registraci lokálního katalogu dojde i ke zrušení záznamů datových sad z tohoto katalogu. Tento způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace. Lokální katalog Poskytovatele se do NKOD načítá celý (všechny datové sady). Při zrušení záznamu o registraci lokálního katalogu dojde i ke zrušení záznamů datových sad z tohoto katalogu.
- 
-<WRAP center round alert 60%> 
-Národní katalog otevřených dat od 31.12.2017 nefunguje. Nelze tedy datové sady ani lokální katalogy registrovat, mazat ani editovat. 
-</WRAP> 
- 
- 
-<del> 
-===== Správa záznamu v NKOD ===== 
-Pokud poskytovatel využívá pro katalogizaci datových sad NKOD, postupuje podle toho, zda se jedná o katalogizaci nové sady nebo úpravu existujícího záznamu o datové sadě. 
- 
-Správa záznamu o datové sadě v NKOD je prováděna zasíláním XML dokumentů ve formě přílohy datové zprávy do datové schránky s identifikátorem <wrap box>uur3q2i</wrap> <wrap box>„Automat PVS (Ministerstvo vnitra)“</wrap> spravované Ministerstvem vnitra ČR. Tyto XML dokumenty lze získat pomocí [[https://portal.gov.cz/webfiller/FormService/Filler.Open?name=nkod.fo|formulářů]] dostupných na stránkách [[http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97899/|Rejstříku datových zdrojů]], kde je také k dispozici [[https://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/ogd/x-nkod.html|dokumentace]] jejich struktury.  
- 
-==== Katalogizace nové datové sady ==== 
- Postup: 
-  - Ve [[https://portal.gov.cz/webfiller/FormService/Filler.Open?name=nkod.fo|formuláři NKOD]] kliknout na "Zveřejnění datové sady"; 
-  - V následujících krocích pro datovou sadu a datové zdroje vyplnit záznam o datové sadě [[cinnost:priprava-datove-sady-k-publikaci|připravený Kurátorem dat]]; 
-  - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: 
-    - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat, 
-    - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>Automat PVS (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>uur3q2i</wrap>. 
- 
-==== Úprava záznamu o datové sadě ==== 
-Pokud poskytovatel používá pro katalogizaci datových sad NKOD a datovou sadu upravuje, tj. v NKOD již pro ní existuje záznam, postupuje takto: 
-  - V [[http://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97899/|rejstříku datových zdrojů]] NKOD nalézt záznam pro upravovanou datovou sadu a kliknout na operaci Upravit tento záznam; 
-  - V následujících krocích pro datovou sadu a datové zdroje upravit záznam o datové sadě [[cinnost:priprava-datove-sady-k-publikaci|připravený Kurátorem dat]]; 
-  - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: 
-    - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat, 
-    - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>Automat PVS (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>uur3q2i</wrap>. 
- 
-==== Zrušení záznamu o datové sadě ==== 
-V případě rušení datové sady se postupuje takto: 
-  - V [[https://portal.gov.cz/portal/ovm/rejstriky/data/97899/|Rejstříku datových zdrojů]] nalézt ID záznamu datové sady ke zrušení 
-  - Ve [[https://portal.gov.cz/webfiller/FormService/Filler.Open?name=nkod.fo|formuláři NKOD]] kliknout na "Smazání datové sady nebo odkazu na katalog"; 
-  - Vyplnit ID záznamu a kliknout na „Další“; 
-  - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: 
-    - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat, 
-    - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku <wrap box>Automat PVS (Ministerstvo vnitra)</wrap> s ID <wrap box>uur3q2i</wrap>.</del> 
  • cinnost/sprava-katalogizacniho-zaznamu.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)