Správa záznamu o datové sadě

Správce katalogu otevřených dat po zveřejnění datové sady IT specialistou vytvoří záznam o datové sadě, pokud datová sada ještě nebyla katalogizována, případně záznam aktualizuje. Způsob provedení závisí na rozhodnutí o způsobu katalogizace dat. Pokud je datová sada zveřejněna přímo v katalogu, nahraje Správce katalogu otevřených dat datovou sadu spolu se záznamem o datové sadě do katalogu. Pokud je datová sada zveřejněna přes Národní katalog otevřených dat, postupuje dle Vytvoření a správa záznamu o datové sadě v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).

Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat splňující požadavky Otevřené formální normy Rozhraní katalogů otevřených dat a má katalog zaregistrován v NKOD, Správce katalogu otevřených dat postupuje s vytvořením nebo aktualizací datové sady v jeho lokálním katalogu dle zvoleného řešení a dle záznamu o datové sadě od Kurátora dat.

Tento způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace. Lokální katalog Poskytovatele se do NKOD načítá celý (všechny datové sady). Při zrušení záznamu o registraci lokálního katalogu dojde i ke zrušení záznamů datových sad z tohoto katalogu.

  • cinnost/sprava-katalogizacniho-zaznamu.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1