cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu [2019/03/29 12:20]
Jakub Klímek
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu [2019/11/29 13:29]
Jakub Klímek [Správa záznamu v lokálním katalogu]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Správa záznamu o datové sadě ====== ====== Správa záznamu o datové sadě ======
-[[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] po zveřejnění datové sady [[role:it-specialista|IT specialistou]] vytvoří záznam o datové sadě, pokud datová sada ještě nebyla katalogizována, případně záznam aktualizuje. Způsob provedení závisí na [[cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí o způsobu katalogizace dat]]. Pokud je datová sada zveřejněna přímo v katalogu, nahraje [[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] datovou sadu spolu se záznamem o datové sadě do katalogu.+[[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] po zveřejnění datové sady [[role:it-specialista|IT specialistou]] vytvoří záznam o datové sadě, pokud datová sada ještě nebyla katalogizována, případně záznam aktualizuje. Způsob provedení závisí na [[cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí o způsobu katalogizace dat]]. Pokud je datová sada zveřejněna přímo v katalogu, nahraje [[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] datovou sadu spolu se záznamem o datové sadě do katalogu. Pokud je datová sada zveřejněna přes Národní katalog otevřených dat, postupuje dle [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod]].
  
 ===== Správa záznamu v lokálním katalogu ===== ===== Správa záznamu v lokálním katalogu =====
-Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat splňující požadavky na [[nastroj:ckan-api|rozšířené CKAN API]] a má katalog [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|zaregistrován v NKOD]], [[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] postupuje s vytvořením nebo aktualizací datové sady v jeho lokálním katalogu dle zvoleného řešení (např. [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]]) a dle záznamu o datové sadě od [[role:kurator-dat|Kurátora dat]].+Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat splňující požadavky [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřené formální normy Rozhraní katalogů otevřených dat]] a má katalog [[cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|zaregistrován v NKOD]], [[role:spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] postupuje s vytvořením nebo aktualizací datové sady v jeho lokálním katalogu dle zvoleného řešení a dle záznamu o datové sadě od [[role:kurator-dat|Kurátora dat]].
  
 Tento způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace. Lokální katalog Poskytovatele se do NKOD načítá celý (všechny datové sady). Při zrušení záznamu o registraci lokálního katalogu dojde i ke zrušení záznamů datových sad z tohoto katalogu. Tento způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace. Lokální katalog Poskytovatele se do NKOD načítá celý (všechny datové sady). Při zrušení záznamu o registraci lokálního katalogu dojde i ke zrušení záznamů datových sad z tohoto katalogu.
  • cinnost/sprava-katalogizacniho-zaznamu.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)