Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu [2019/03/29 11:21]
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu [2019/11/29 13:29] (aktuální)
Jakub Klímek [Správa záznamu v lokálním katalogu]
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Správa záznamu o datové sadě ======
 +[[role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] po zveřejnění datové sady [[role:​it-specialista|IT specialistou]] vytvoří záznam o datové sadě, pokud datová sada ještě nebyla katalogizována,​ případně záznam aktualizuje. Způsob provedení závisí na [[cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí o způsobu katalogizace dat]]. Pokud je datová sada zveřejněna přímo v katalogu, nahraje [[role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] datovou sadu spolu se záznamem o datové sadě do katalogu. Pokud je datová sada zveřejněna přes Národní katalog otevřených dat, postupuje dle [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod]].
  
 +===== Správa záznamu v lokálním katalogu =====
 +Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat splňující požadavky [[https://​ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřené formální normy Rozhraní katalogů otevřených dat]] a má katalog [[cinnost:​registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod|zaregistrován v NKOD]], [[role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] postupuje s vytvořením nebo aktualizací datové sady v jeho lokálním katalogu dle zvoleného řešení a dle záznamu o datové sadě od [[role:​kurator-dat|Kurátora dat]].
 +
 +Tento způsob katalogizace šetří agendu spojenou s posíláním datových zpráv do NKOD pro každou datovou sadu a zároveň umožňuje prezentovat data Poskytovatele v rámci jeho webové prezentace. Lokální katalog Poskytovatele se do NKOD načítá celý (všechny datové sady). Při zrušení záznamu o registraci lokálního katalogu dojde i ke zrušení záznamů datových sad z tohoto katalogu.