Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu [2019/03/29 12:20]
Jakub Klímek
cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu [2019/03/29 11:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Správa záznamu o datové sadě ====== ====== Správa záznamu o datové sadě ======
-[[role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] po zveřejnění datové sady [[role:​it-specialista|IT specialistou]] vytvoří záznam o datové sadě, pokud datová sada ještě nebyla katalogizována,​ případně záznam aktualizuje. Způsob provedení závisí na [[cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí o způsobu katalogizace dat]]. Pokud je datová sada zveřejněna přímo v katalogu, nahraje [[role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] datovou sadu spolu se záznamem o datové sadě do katalogu.+[[role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] po zveřejnění datové sady [[role:​it-specialista|IT specialistou]] vytvoří záznam o datové sadě, pokud datová sada ještě nebyla katalogizována,​ případně záznam aktualizuje. Způsob provedení závisí na [[cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí o způsobu katalogizace dat]]. Pokud je datová sada zveřejněna přímo v katalogu, nahraje [[role:​spravce-katalogu-otevrenych-dat|Správce katalogu otevřených dat]] datovou sadu spolu se záznamem o datové sadě do katalogu. Pokud je datová sada zveřejněna přes Národní katalog otevřených dat, postupuje dle [[cinnost:​sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod]].
  
 ===== Správa záznamu v lokálním katalogu ===== ===== Správa záznamu v lokálním katalogu =====