cinnost:urceni-stupne-otevrenosti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:urceni-stupne-otevrenosti [2018/12/19 14:43]
Jakub Klímek
cinnost:urceni-stupne-otevrenosti [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Určení stupně otevřenosti datové sady ====== 
- 
-Pro každou datovou sadu je třeba rozhodnout, na jakém stupni otevřenosti bude otevřena. Pro tento účel je definováno [[informace:stupně-otevřenosti-datových-sad|5 stupňů otevřenosti]]. 
- 
-V kontextu veřejné správy České republiky je nutno pro každou datovou sadu, kterou chcete publikovat v podobě otevřených dat, zvolit stupeň otevřenosti alespoň 3. Stupně otevřenosti 4 a 5 s sebou nesou větší pracnost při přípravě datové sady k publikaci. Je možno volit i více stupňů najednou (včetně 1 či 2), platí však, že alespoň jeden ze stupňů musí být stupeň alespoň 3. 
- 
-V souvislosti s určením stupně otevřenosti je nutno zvolit i technickou podobu zveřejnění datové sady. To zahrnuje určit, v jakých distribucích bude obsah datové sady zveřejněn a v jakém datovém formátu budou distribuce vyjádřeny. Postup určení technické podoby se liší v závislosti na zvoleném stupni otevřenosti datové sady. 
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-[[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]] 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-[[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]]. 
-</WRAP> 
  
  • cinnost/urceni-stupne-otevrenosti.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)