Určení stupně otevřenosti datové sady

Pro každou datovou sadu je třeba rozhodnout, na jakém stupni otevřenosti bude otevřena. Pro tento účel je definováno 5 stupňů otevřenosti.

V kontextu veřejné správy České republiky je nutno pro každou datovou sadu, kterou chcete publikovat v podobě otevřených dat, zvolit stupeň otevřenosti alespoň 3. Stupně otevřenosti 4 a 5 s sebou nesou větší pracnost při přípravě datové sady k publikaci. Je možno volit i více stupňů najednou (včetně 1 či 2), platí však, že alespoň jeden ze stupňů musí být stupeň alespoň 3.

V souvislosti s určením stupně otevřenosti je nutno zvolit i technickou podobu zveřejnění datové sady. To zahrnuje určit, v jakých distribucích bude obsah datové sady zveřejněn a v jakém datovém formátu budou distribuce vyjádřeny. Postup určení technické podoby se liší v závislosti na zvoleném stupni otevřenosti datové sady.

  • cinnost/urceni-stupne-otevrenosti.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1