Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
cinnost:urceni-stupne-otevrenosti [2018/12/19 13:43]
cinnost:urceni-stupne-otevrenosti [2019/10/04 12:51] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Určení stupně otevřenosti datové sady ======
 +
 +Pro každou datovou sadu je třeba rozhodnout, na jakém stupni otevřenosti bude otevřena. Pro tento účel je definováno [[informace:​stupně-otevřenosti-datových-sad|5 stupňů otevřenosti]].
 +
 +V kontextu veřejné správy České republiky je nutno pro každou datovou sadu, kterou chcete publikovat v podobě otevřených dat, zvolit stupeň otevřenosti alespoň 3. Stupně otevřenosti 4 a 5 s sebou nesou větší pracnost při přípravě datové sady k publikaci. Je možno volit i více stupňů najednou (včetně 1 či 2), platí však, že alespoň jeden ze stupňů musí být stupeň alespoň 3.
 +
 +V souvislosti s určením stupně otevřenosti je nutno zvolit i technickou podobu zveřejnění datové sady. To zahrnuje určit, v jakých distribucích bude obsah datové sady zveřejněn a v jakém datovém formátu budou distribuce vyjádřeny. Postup určení technické podoby se liší v závislosti na zvoleném stupni otevřenosti datové sady.
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +[[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +[[https://​ofn.gov.cz/​propojená-data/​|Otevřená formální norma pro Propojená data]].
 +</​WRAP>​