Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:vytvoreni-datoveho-schematu [2020/03/16 16:38]
Drahomír Chocholatý [Datová schémata doporučených datových sad]
cinnost:vytvoreni-datoveho-schematu [2020/03/16 16:39] (aktuální)
Drahomír Chocholatý [Datová schémata doporučených datových sad]
Řádek 15: Řádek 15:
 Výčet a definice atributů i vazeb datové sady jsou uváděny v maximalistické (plně zachycující celý kontext řešené datové oblasti) podobě, pro vlastní použití připraveného schématu je ale vždy rozhodující pohled publikující organizace, výběr publikovaných atributů je tedy plně v její kompetenci, ale musí vždy platit, že: Výčet a definice atributů i vazeb datové sady jsou uváděny v maximalistické (plně zachycující celý kontext řešené datové oblasti) podobě, pro vlastní použití připraveného schématu je ale vždy rozhodující pohled publikující organizace, výběr publikovaných atributů je tedy plně v její kompetenci, ale musí vždy platit, že:
   * výsledná (redukovaná) množina vybraných atributů k publikaci reprezentuje stále smysluplnou a použitelnou datovou sadu pro její opětovné využití a zhodnocování,​   * výsledná (redukovaná) množina vybraných atributů k publikaci reprezentuje stále smysluplnou a použitelnou datovou sadu pro její opětovné využití a zhodnocování,​
-  * je dodržena standardizované struktura schématu datové sady, včetně názvů a použitých datových typů(s výjimkou nevyužitých atributů a vazeb),+  * je dodržena standardizované struktura schématu datové sady, včetně názvů a použitých datových typů (s výjimkou nevyužitých atributů a vazeb),
   * výsledné datové schéma je pravdivě zachyceno i v doprovodné dokumentaci. ​   * výsledné datové schéma je pravdivě zachyceno i v doprovodné dokumentaci. ​
 V případě zjištění,​ že některý důležitý atribut v připraveném datovém schématu schází, je nutné kontaktovat autory příslušné otevřené formální normy za účelem její doplnění. V případě zjištění,​ že některý důležitý atribut v připraveném datovém schématu schází, je nutné kontaktovat autory příslušné otevřené formální normy za účelem její doplnění.