Vytvoření datového schématu datové sady

Datové schéma určuje, jak jsou strukturovány jednotlivé záznamy v datové sadě. Struktura datové sady by měla být vyjádřena v podobě strojově čitelného datového schématu. Je to běžnou praxí ve světě databází a výměny dat mezi softwarovými systémy. Protože se řada typů datových sad často opakuje napříč různými orgány veřejné správy (OVS), má navíc smysl datová schémata pro tyto typy datových sad předpřipravit a nabídnout všem OVS k využití. To výrazně zvyšuje potenciál otevřených dat. Pokud někdo vytvoří softwarovou aplikaci, která rozumí danému datovému schématu, bude z toho profitovat každá organizace, která dané datové schéma použije pro svoji datovou sadu, neboť s ní bude aplikace fungovat.

Pro doporučené datové sady ze vzorových publikačních plánů jsou již jejich datová schémata předpřipravena a můžete je využít v případě, že se rozhodnete pro publikaci na stupni otevřenosti 3. Předpřipravené datové schéma je doporučené, nikoliv striktně povinné. Snažte se však strukturou svojí datové sady co nejvíce přiblížit struktuře definované předpřipraveným datovým schématem.

  • Nepřejmenovávejte ani nijak jinak nepředefinovávejte datové prvky definované předpřipraveným datovým schématem.
  • Pokud některý datový prvek ve své datové sadě evidujete, ale s jiným názvem, doporučujeme jej ve vaší datové sadě přejmenovat na název definovaný předpřipraveným datovým schématem.
  • Pokud některý datový prvek ve své datové sadě neevidujete, nemusíte jej doplňovat.
  • Pokud některý datový prvek ve své datové sadě evidujete, ale strukturujete jej jinak, doporučujeme jej ve vaší datové sadě přestrukturovat. Pokud však na to nemáte kapacity, upravte datové schéma tak, aby odpovídalo vaší struktuře.

Pokud využijete předpřipravené datové schéma beze změny, nemusíte jej kopírovat. V katalogizačním záznamu datové sady, kde musí být datové schéma uvedeno, se budete na předpřipravené datové schéma pouze odkazovat. Pokud předpřipravené datové schéma potřebujete jakkoliv změnit, musíte si vytvořit vlastní kopii a tu upravit požadovaným způsobem. Vytvořené datové schéma budete muset při publikaci datové sady také publikovat a odkazovat se na něj.