Vytvoření datového schématu datové sady

Datové schéma určuje, jak jsou strukturovány jednotlivé záznamy v datové sadě. Struktura datové sady by měla být vyjádřena v podobě strojově čitelného datového schématu. Je to běžnou praxí ve světě databází a výměny dat mezi softwarovými systémy. Protože se řada typů datových sad často opakuje napříč různými orgány veřejné správy (OVS), má navíc smysl datová schémata pro tyto typy datových sad předpřipravit a nabídnout všem OVS k využití. To výrazně zvyšuje potenciál otevřených dat. Pokud někdo vytvoří softwarovou aplikaci, která rozumí danému datovému schématu, bude z toho profitovat každá organizace, která dané datové schéma použije pro svoji datovou sadu, neboť s ní bude aplikace fungovat.

Pro vybrané datové sady uvedené ve vzorových publikačních plánech jsou datová schémata postupně připravována formou otevřených formálních norem a jsou publikována v části Otevřené formální normy.

Připravená datová schémata obsahují:

  • výchozí konceptuální schéma řešené datové oblasti,
  • výčet a definice všech souvisejících atributů,
  • definice všech vazeb na jiné potenciální externí datové oblasti,
  • technologickou reprezentaci datového schématu v závislosti na zvoleném publikačním formátu datové sady.

Výčet a definice atributů i vazeb datové sady jsou uváděny v maximalistické (plně zachycující celý kontext řešené datové oblasti) podobě, pro vlastní použití připraveného schématu je ale vždy rozhodující pohled publikující organizace, výběr publikovaných atributů je tedy plně v její kompetenci, ale musí vždy platit, že:

  • výsledná (redukovaná) množina vybraných atributů k publikaci reprezentuje stále smysluplnou a použitelnou datovou sadu pro její opětovné využití a zhodnocování,
  • je dodržena standardizované struktura schématu datové sady, včetně názvů a použitých datových typů (s výjimkou nevyužitých atributů a vazeb),
  • výsledné datové schéma je pravdivě zachyceno i v doprovodné dokumentaci.

V případě zjištění, že některý důležitý atribut v připraveném datovém schématu schází, je nutné kontaktovat autory příslušné otevřené formální normy za účelem její doplnění.

  • cinnost/vytvoreni-datoveho-schematu.txt
  • Poslední úprava: 2020/12/09 09:24
  • autor: Jakub Klímek