Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cinnost:vytvoreni-seznamu-datovych-sad [2017/07/10 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vytvoření seznamu datových sad ======
 +//Ve zkratce: Postup vytvoření možných datových sad ke zveřejnění//​
 +
 +Koordinátor otevírání dat nejprve ve spolupráci s Kurátory dat vytvoří seznam datových sad organizace, které navrhují k otevření. Není nutné sepisovat všechny datové sady, které v daném orgánu veřejné správy existují. V první fázi stačí vybrat několik datových sad a později jej rozšiřovat. Také není nutné sepisovat pouze ty, u kterých je dopředu jasné, že je možné je otevřít. V dalších krocích jsou pak hodnoceny přínosy a rizika otevření a datová sada může být ze seznamu vyjmuta.
 +
 +Při vytváření seznamu doporučujeme postupovat následovně:​
 +
 +  - Koordinátor otevírání dat předá jednotlivým Kurátorům dat seznam doporučených datových sad uvedený ve vzorovém publikačním plánu, aby vybrali datové sady, které spadají do jejich kompetencí a je možné je zveřejnit v podobě otevřených dat, a případně seznam rozšířili o další datové sady v jejich kompetenci.
 +  - Koordinátor otevírání dat konsoliduje datové sady vybrané Kurátory dat do jednoho seznamu.
 +  - Koordinátor otevírání dat kontroluje, že pro každou datovou sadu v seznamu jsou doplněny následující atributy (většinu lze převzít ze vzorového publikačního plánu). Pokud nejsou, komunikuje s příslušnými Kurátory dat o jejich doplnění:
 +    * název datové sady, 
 +    * popis datové sady,
 +    * Kurátor dat.
 +
 +===== Vzorové podklady =====
 +
 +Jako vzorový podklad pro vytvoření seznamu můžete využít Seznam datových sad ve Vzorovém publikačním plánu. Jedná se o tabulku, která obsahuje jednotlivé doporučované datové sady, ze kterých můžete vybírat. Její sloupečky odpovídají atributům, které je potřeba pro každou datovou sadu vyplnit. Pro doporučené datové sady je již název a popis vyplněn.
 +
 +  * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Vzorový publikační plán pro ministerstva]]
 +  * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy|Vzorový publikační plán pro centrální orgány]]
 +  * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-kraje|Vzorový publikační plán pro kraje]]
 +  * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Vzorový publikační plán pro obce s rozšířenou působností]]
 +  * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Vzorový publikační plán pro ostatní obce]]