Vytvoření seznamu datových sad

Ve zkratce: Postup vytvoření možných datových sad ke zveřejnění

Koordinátor otevírání dat nejprve ve spolupráci s Kurátory dat vytvoří seznam datových sad organizace, které navrhují k otevření. Není nutné sepisovat všechny datové sady, které v daném orgánu veřejné správy existují. V první fázi stačí vybrat několik datových sad a později jej rozšiřovat. Také není nutné sepisovat pouze ty, u kterých je dopředu jasné, že je možné je otevřít. V dalších krocích jsou pak hodnoceny přínosy a rizika otevření a datová sada může být ze seznamu vyjmuta.

Při vytváření seznamu doporučujeme postupovat následovně:

 1. Koordinátor otevírání dat předá jednotlivým Kurátorům dat seznam doporučených datových sad uvedený ve vzorovém publikačním plánu, aby vybrali datové sady, které spadají do jejich kompetencí a je možné je zveřejnit v podobě otevřených dat, a případně seznam rozšířili o další datové sady v jejich kompetenci.
 2. Koordinátor otevírání dat konsoliduje datové sady vybrané Kurátory dat do jednoho seznamu.
 3. Koordinátor otevírání dat kontroluje, že pro každou datovou sadu v seznamu jsou doplněny následující atributy (většinu lze převzít ze vzorového publikačního plánu). Pokud nejsou, komunikuje s příslušnými Kurátory dat o jejich doplnění:
  • název datové sady,
  • popis datové sady,
  • Kurátor dat.

Jako vzorový podklad pro vytvoření seznamu můžete využít Seznam datových sad ve Vzorovém publikačním plánu. Jedná se o tabulku, která obsahuje jednotlivé doporučované datové sady, ze kterých můžete vybírat. Její sloupečky odpovídají atributům, které je potřeba pro každou datovou sadu vyplnit. Pro doporučené datové sady je již název a popis vyplněn.

 • cinnost/vytvoreni-seznamu-datovych-sad.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • (upraveno mimo DokuWiki)