Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
dokumenty:2017-06-28-otevrena-data-ve-mestech [2017/07/11 18:08]
tomas.pecha
dokumenty:2017-06-28-otevrena-data-ve-mestech [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 95: Řádek 95:
  
 =====Závěr===== =====Závěr=====
-Mapování situace ve městech v oblasti otevřených dat zjistilo, že pouze ve 42.5 % měst nad 20 000 obyvatel mají pracovníci obecních úřadů všechny potřebné znalosti nutné k otevírání dat a že pouze 15 % měst deklaruje, že publikuje otevřená data, přičemž u dvou z těchto měst bylo zjištěno, že nesplňují všechny potřebné náležitosti dle platné legislativy. Tedy pouze 10 % obcí prokazatelně ​publikuje ​svá data v otevřené podobě. Na druhou stranu 22.5 % měst je k publikaci otevřených dat velmi blízko a 60 % měst publikaci dat v otevřené podobě plánuje. Jako největší překážky otevírání dat jsou zmiňovány především personální a finanční kapacita a také to, že otevírání dat není pro samosprávné celky povinností danou konkrétním legislativním předpisem. Byl prokázán velký zájem o školení v oblasti otevřených dat pořádaných Ministerstvem vnitra. Příkladem dobré praxe pro samosprávné celky jsou [[https://​opendata.ostrava.cz/​|Otevřená data statutárního města Ostravy]], která publikují otevřená data podle metodik a standardů MV ČR a současně nabízí zajímavý přehled otevřených dat, zveřejňuje geografická data a část dat ze svých zřizovaných institucí.  ​+Mapování situace ve městech v oblasti otevřených dat zjistilo, že pouze v 17 městech (42.5 %nad 20.000 obyvatel mají pracovníci obecních úřadů všechny potřebné znalosti nutné k otevírání dat a že pouze měst (15 %) deklaruje, že publikuje otevřená data, přičemž u dvou z těchto měst bylo zjištěno, že nesplňují všechny potřebné náležitosti dle platné legislativy. Tedy pouze 4 obce (10 %prokazatelně ​publikují ​svá data v otevřené podobě. Na druhou stranu ​9 měst (22.5 %je k publikaci otevřených dat velmi blízko a 24 měst (60 %) publikaci dat v otevřené podobě plánuje. ​ Jako největší překážky otevírání dat jsou zmiňovány především personální a finanční kapacita a také to, že otevírání dat není pro samosprávné celky povinností danou konkrétním legislativním předpisem. Byl prokázán velký zájem o školení v oblasti otevřených dat pořádaných Ministerstvem vnitra. Příkladem dobré praxe pro samosprávné celky jsou [[https://​opendata.ostrava.cz/​|Otevřená data statutárního města Ostravy]], která publikují otevřená data podle metodik a standardů MV ČR a současně nabízí zajímavý přehled otevřených dat, zveřejňuje geografická data a část dat ze svých zřizovaných institucí.  ​
  
 // Poznámka: Dotazníkového šetření se zúčastnily 2/3 měst s více než 20 000 obyvateli. Výsledky mohou být zkresleny. // // Poznámka: Dotazníkového šetření se zúčastnily 2/3 měst s více než 20 000 obyvateli. Výsledky mohou být zkresleny. //