Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
dokumenty:analýza-wishlist-autoprůmysl [2018/10/26 21:17]
Jakub Míšek vytvořeno
dokumenty:analýza-wishlist-autoprůmysl [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 17: Řádek 17:
 | Národní registr poskytovatelů zdravotní péče | Ministerstvo zdravotnictví | | Národní registr poskytovatelů zdravotní péče | Ministerstvo zdravotnictví |
 | Dotace z EU | Finanční správa, Ministerstvo financí | | Dotace z EU | Finanční správa, Ministerstvo financí |
-| Soc. dávkystatistiky | Ministerstvo práce a sociálních věcí |+| Soc. dávky ​(statistiky| Ministerstvo práce a sociálních věcí |
 | Jízdní řády | Ministerstvo dopravy, CHAPS | | Jízdní řády | Ministerstvo dopravy, CHAPS |
 | Doručovací adresy (součást RUIAN) | Český úřad zeměměřičský a katastrální | | Doručovací adresy (součást RUIAN) | Český úřad zeměměřičský a katastrální |
Řádek 33: Řádek 33:
 | Pěší zóny | Ředitelství silnic a dálnic (NDIC) | | Pěší zóny | Ředitelství silnic a dálnic (NDIC) |
 | Přechody (pěší, cyklo) | Ředitelství silnic a dálnic (NDIC) | | Přechody (pěší, cyklo) | Ředitelství silnic a dálnic (NDIC) |
-| Semafory, kamery, meteočidla... (pokud jsou data součástí systému dopravních informací) | Ředitelství silnic a dálnic (NDIC) |+| Semafory, kamery, meteočidla (pokud jsou data součástí systému dopravních informací) | Ředitelství silnic a dálnic (NDIC) |
 | Veřejné osvětlení | Ředitelství silnic a dálnic (NDIC) | | Veřejné osvětlení | Ředitelství silnic a dálnic (NDIC) |
 | Průjezdnost města ​ (= aktuální dynamické informace o dopravním provozu) | Ředitelství silnic a dálnic (NDIC) | | Průjezdnost města ​ (= aktuální dynamické informace o dopravním provozu) | Ředitelství silnic a dálnic (NDIC) |
Řádek 58: Řádek 58:
 | Údaje z mýtných bran | Ministerstvo dopravy/ Provozovatel systému mýtných bran | | Údaje z mýtných bran | Ministerstvo dopravy/ Provozovatel systému mýtných bran |
 | Pokuty | Ministerstvo dopravy/​Ministerstvo spravedlnosti (Informační systém evidence přestupků) | | Pokuty | Ministerstvo dopravy/​Ministerstvo spravedlnosti (Informační systém evidence přestupků) |
-| Dotace na MHD kolik příspívají města na dopravu | Ministerstvo financí |+| Dotace na MHD (kolik příspívají města na dopravu| Ministerstvo financí |
 | Náklady krajů na dopravu - opravy, čištění,​ budování atd | Ministerstvo financí | | Náklady krajů na dopravu - opravy, čištění,​ budování atd | Ministerstvo financí |
 | Statistika počtu lidí s trvalým bydlištěm na úřadu | Ministerstvo vnitra | | Statistika počtu lidí s trvalým bydlištěm na úřadu | Ministerstvo vnitra |
 | Statistika z ROB | Ministerstvo vnitra | | Statistika z ROB | Ministerstvo vnitra |
-| Datové sady z oblasti zdravotnictví - statistiky, Zdravotní ​pojišťovny - typy nemocí / oblast | Ministerstvo zdravotnictví |+| Datové sady z oblasti zdravotnictví - statistiky ​a data od zdravotních ​pojišťoven - typy nemocí / oblast| Ministerstvo zdravotnictví |
 | Evidence autovraků | Ministerstvo životního prostředí | | Evidence autovraků | Ministerstvo životního prostředí |
 | Parkovací data, včetně charakteristik (velikost aut) a obsazenosti | Obce | | Parkovací data, včetně charakteristik (velikost aut) a obsazenosti | Obce |
Řádek 74: Řádek 74:
 | Dopravní nehody - statistiky | Policie | | Dopravní nehody - statistiky | Policie |
 | Silniční kontroly | Policie | | Silniční kontroly | Policie |
-| Havárie vody, plynu, .. | Provozovatel |+| Havárie vody, plynu  | Provozovatel |
 | Poloha technických vozů (odpady, čištění,​ sníh) | Provozovatel | | Poloha technických vozů (odpady, čištění,​ sníh) | Provozovatel |
 | Informace o letecké dopravě | Řízení letového provozu České republiky, s.p./ Úřad civilního letectvío dopravy | | Informace o letecké dopravě | Řízení letového provozu České republiky, s.p./ Úřad civilního letectvío dopravy |
Řádek 95: Řádek 95:
 | Ovzduší | Český hydrometeorologický ústav | Jedná se o informace o životním prostředí. Vzhledem k dualitě informací podle z. č. 106/1999 Sb. a informací o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.) není možné nařídit podle z.č. 106 publikaci jako otevřená data. | | Ovzduší | Český hydrometeorologický ústav | Jedná se o informace o životním prostředí. Vzhledem k dualitě informací podle z. č. 106/1999 Sb. a informací o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.) není možné nařídit podle z.č. 106 publikaci jako otevřená data. |
 | Počasí | Český hydrometeorologický ústav | Jedná se o informace o životním prostředí. | | Počasí | Český hydrometeorologický ústav | Jedná se o informace o životním prostředí. |
-| Údálosti v počasi, varování | Český hydrometeorologický ústav | Jedná se o informace o životním prostředí. |+| Údálosti v počasí (mimořádná ​varování| Český hydrometeorologický ústav | Jedná se o informace o životním prostředí. |
 | Katastr nemovitostí - včetně cen | Český úřed zeměměřičský a katastrální | Zákon o katastru nemovitostí má aplikační přednost před zákonem č. 106/1999 Sb. (obsahuje detailní zvláštní úpravu poskytování informací z katastru). Není proto možné nařídit dle zákona č. 106/1999 Sb. publikaci otevřených dat. | | Katastr nemovitostí - včetně cen | Český úřed zeměměřičský a katastrální | Zákon o katastru nemovitostí má aplikační přednost před zákonem č. 106/1999 Sb. (obsahuje detailní zvláštní úpravu poskytování informací z katastru). Není proto možné nařídit dle zákona č. 106/1999 Sb. publikaci otevřených dat. |
 | Nakládání s různými druhy odpadů | Ministerstvo životního prostředí |  Jedná se o informace o životním prostředí. | | Nakládání s různými druhy odpadů | Ministerstvo životního prostředí |  Jedná se o informace o životním prostředí. |
 | Záplavová území, povodně, historie | Ministerstvo životního prostředí,​ jednotlivá povodí | Jedná se o informace o životním prostředí. | | Záplavová území, povodně, historie | Ministerstvo životního prostředí,​ jednotlivá povodí | Jedná se o informace o životním prostředí. |
 | Nabíjecí stanice (elektromobily) | Provozovatelé | Není povinný subjekt dle z. 106/1999 Sb. | | Nabíjecí stanice (elektromobily) | Provozovatelé | Není povinný subjekt dle z. 106/1999 Sb. |