Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dokumenty:datová_politika [2019/10/16 16:21]
Jakub Klímek vytvořeno
dokumenty:datová_politika [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Datová politika otevřených dat veřejné správy ====== 
-  
-Příprava první verze "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" započala v roce 2017 a probíhala v době, kdy jediné pevné ukotvení otevřených dat bylo v zákoně č.106/1999 Sb. Scházela jakákoliv institucionalizace celé problematiky otevřených dat v konceptu architektury budování informatiky veřejné správy na celonárodní úrovni. Důsledkem byla skutečnost, že organizace začínaly publikovat otevřená data, avšak bez pevně stanovených a závazně předepsaných pravidel a standardů, bez komplexního systémového přístupu. V té době byly zahájeny práce na nových strategických dokumentech ČR, včetně informační strategie veřejné správy ČR, z nichž nakonec vznikl ucelený program digitalizace ČR (Vládní program digitalizace České republiky 2018+) pod názvem „[[legislativa:digitální_česko|digitální ; Česko]]“. Vše ale bylo v té době v takovém rozpracovaném stádiu, že nebylo možné zodpovědně využít připravované výstupy pro přípravu "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" takovým způsobem, aby byla vhodná k veřejnému zveřejnění.  
  
-Z těchto důvodů připravovaná "Datová politika otevřených dat veřejné správy" byla chápána jako její první verze s tím, že po dopracování připravovaných strategických dokumentů a jejich schválení bude následně finalizována i ona. To byl také důvod, proč "Datová politika otevřených dat veřejné správy" existovala a existuje pouze v pracovní verzi bez zpřístupnění veřejnosti. Negativním důsledkem tohoto stavu je bohužel skutečnost, že stávající kvalita publikovaných otevřených dat není vysoká a také pokulhává šíření a využívání připravených publikačních standardů.  
- 
-Odkaz na vybrané pasáže první verze "[[datová_politika_první_verze|Datové politiky otevřených dat veřejné správy]]". 
- 
- 
-V polovině roku 2018 byl základní strategický dokument „[[legislativa:digitální_česko|digitální ; Česko]]“ schválen vládou ČR a rozběhly se práce na přípravě navazujících dokumentů, zejména se jednalo o [[https://archi.gov.cz/nap-dokument:dokument|„Národní architektonický plán“]], který byl v druhé polovině roku 2019 dokončen a schválen, a nyní se připravují implementační plány strategie. Pro finální podobu "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" to znamená, že lze nyní zcela zodpovědně již do ní zakomponovat většinu původních návrhů obsažených v první verzi, samozřejmě po jejich zpřesnění a uvedení do souladu se strategií "[[legislativa:digitální_česko|digitální ; Česko]]" a schválenými návrhy v "Národním architektonickém plánu". 
- 
- 
-Stávající stav je zatím takový, že dopracování finální verze "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" není ještě dokončeno. Je nezbytné sladit terminologii se všemi novými strategickými dokumenty a zejména je nutné zapracovat do pravidel nově definovaný statut "Veřejného datového fondu" (VDF), jeho strukturu a datový obsah. Veřejný datový fond je ustaven jako specializovaná podmnožina otevřených dat, pro kterou budou platit velice přísná kritéria ohledně kvality publikovaných datových sad. Statut Veřejného datového fondu stanovuje, že: 
-  * Veřejný datový fond se stává **základní metodou pro sdílení veřejných informací** mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR.  
-  * Veřejný datový fond nebude pouhá publikace automatizovaně čitelných otevřených dat, ale též publikace **právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS** za takové sady. 
- 
-Vzhledem k nutnosti dalších úprav a nezbytného přepracování "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" jsou na následujícím odkazu uvedeny pouze některé vybrané pasáže z "Národního architektonického plánu", které se týkají "Veřejného datového fondu", a které představují [[datová_politika_klíčové_části|klíčové části finální datové politiky]]. 
  • dokumenty/datová_politika.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)