Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
dokumenty:datová_politika [2019/10/20 23:28]
Drahomír Chocholatý
dokumenty:datová_politika [2019/10/20 23:32]
Drahomír Chocholatý
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Datová politika otevřených dat veřejné správy ====== ====== Datová politika otevřených dat veřejné správy ======
    
-Příprava první verze "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" započala v roce 2017 a probíhala v době, kdy jediné pevné ukotvení otevřených dat bylo v zákoně č.106/1999 Sb. Scházela jakákoliv institucionalizace celé problematiky otevřených dat v konceptu architektury budování informatiky veřejné správy na celonárodní úrovni. Důsledkem byla skutečnost, že organizace začínaly publikovat otevřená data, avšak bez pevně stanovených a závazně předepsaných pravidel a standardů, bez komplexního systémového přístupu. V té době byly zahájeny práce na nových strategických dokumentech ČR, včetně informační strategie veřejné správy ČR, z nichž nakonec vznikl ucelený program digitalizace ČR (Vládní program digitalizace České republiky 2018+) pod názvem „[[legislativa:digitální_česko|digitální ; Česko]]“. Vše ale bylo v té době v takovém rozpracovaném stádiu, že nebylo možné zodpovědně využít připravované výstupy pro přípravu "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" takovým způsobem, aby byla vhodná jako ucelený dokument k veřejnému zveřejnění. Významnou měrou ale posloužily jako východisko pro zasazení otevřených do informační koncepce ČR a následně pro konkretizaci v Národním architektonickém plánu. +Příprava první verze "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" započala v roce 2017 a probíhala v době, kdy jediné pevné ukotvení otevřených dat bylo v zákoně č.106/1999 Sb. Scházela jakákoliv institucionalizace celé problematiky otevřených dat v konceptu architektury budování informatiky veřejné správy na celonárodní úrovni. Důsledkem byla skutečnost, že organizace začínaly publikovat otevřená data, avšak bez pevně stanovených a závazně předepsaných pravidel a standardů, bez komplexního systémového přístupu. V té době byly zahájeny práce na nových strategických dokumentech ČR, včetně informační strategie veřejné správy ČR, z nichž nakonec vznikl ucelený program digitalizace ČR (Vládní program digitalizace České republiky 2018+) pod názvem „[[legislativa:digitální_česko|digitální ; Česko]]“. Vše ale bylo v té době v takovém rozpracovaném stádiu, že nebylo možné zodpovědně využít připravované výstupy pro přípravu "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" takovým způsobem, aby byla vhodná jako ucelený dokument k veřejnému zveřejnění. Významnou měrou ale posloužily jako východisko pro zasazení otevřených dat do informační koncepce ČR a následně pro jejich konkretizaci v Národním architektonickém plánu. 
  
 Z těchto důvodů připravovaná "Datová politika otevřených dat veřejné správy" byla chápána jako její první verze s tím, že po dopracování připravovaných strategických dokumentů a jejich schválení bude následně finalizována i ona. To byl také důvod, proč "Datová politika otevřených dat veřejné správy" existovala a existuje pouze v pracovní verzi bez zpřístupnění veřejnosti. Negativním důsledkem tohoto stavu je bohužel skutečnost, že stávající kvalita publikovaných otevřených dat není vysoká a také pokulhává šíření a využívání připravených publikačních standardů.  Z těchto důvodů připravovaná "Datová politika otevřených dat veřejné správy" byla chápána jako její první verze s tím, že po dopracování připravovaných strategických dokumentů a jejich schválení bude následně finalizována i ona. To byl také důvod, proč "Datová politika otevřených dat veřejné správy" existovala a existuje pouze v pracovní verzi bez zpřístupnění veřejnosti. Negativním důsledkem tohoto stavu je bohužel skutečnost, že stávající kvalita publikovaných otevřených dat není vysoká a také pokulhává šíření a využívání připravených publikačních standardů. 
Řádek 15: Řádek 15:
   * Veřejný datový fond nebude pouhá publikace automatizovaně čitelných otevřených dat, ale též publikace **právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS** za takové sady.   * Veřejný datový fond nebude pouhá publikace automatizovaně čitelných otevřených dat, ale též publikace **právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS** za takové sady.
  
-Vzhledem k nutnosti dalších úprav a nezbytného přepracování "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" jsou na následujícím odkazu uvedeny pouze některé vybrané pasáže z "Národního architektonického plánu", které se týkají "Veřejného datového fondu", a které představují [[datová_politika_klíčové_části|klíčové části finální datové politiky]].+Vzhledem k nutnosti dalších úprav a nezbytného přepracování "Datové politiky otevřených dat veřejné správy" jsou na následujícím odkazu uvedeny některé vybrané pasáže z "Národního architektonického plánu", které se týkají "Veřejného datového fondu", a které představují [[datová_politika_klíčové_části|klíčové části finální datové politiky]].
  • dokumenty/datová_politika.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)