Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
dokumenty:datová_politika [2019/10/20 23:30]
Drahomír Chocholatý
dokumenty:datová_politika [2019/10/20 23:30]
Drahomír Chocholatý
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Datová politika otevřených dat veřejné správy ====== ====== Datová politika otevřených dat veřejné správy ======
    
-Příprava první verze "​Datové politiky otevřených dat veřejné správy"​ započala v roce 2017 a probíhala v době, kdy jediné pevné ukotvení otevřených dat bylo v zákoně č.106/1999 Sb. Scházela jakákoliv institucionalizace celé problematiky otevřených dat v konceptu architektury budování informatiky veřejné správy na celonárodní úrovni. Důsledkem byla skutečnost,​ že organizace začínaly publikovat otevřená data, avšak bez pevně stanovených a závazně předepsaných pravidel a standardů, bez komplexního systémového přístupu. V té době byly zahájeny práce na nových strategických dokumentech ČR, včetně informační strategie veřejné správy ČR, z nichž nakonec vznikl ucelený program digitalizace ČR (Vládní program digitalizace České republiky 2018+) pod názvem „[[legislativa:​digitální_česko|digitální ; Česko]]“. Vše ale bylo v té době v takovém rozpracovaném stádiu, že nebylo možné zodpovědně využít připravované výstupy pro přípravu "​Datové politiky otevřených dat veřejné správy"​ takovým způsobem, aby byla vhodná jako ucelený dokument k veřejnému zveřejnění. Významnou měrou ale posloužily jako východisko pro zasazení otevřených dat do informační koncepce ČR a následně pro konkretizaci v Národním architektonickém plánu. ​+Příprava první verze "​Datové politiky otevřených dat veřejné správy"​ započala v roce 2017 a probíhala v době, kdy jediné pevné ukotvení otevřených dat bylo v zákoně č.106/1999 Sb. Scházela jakákoliv institucionalizace celé problematiky otevřených dat v konceptu architektury budování informatiky veřejné správy na celonárodní úrovni. Důsledkem byla skutečnost,​ že organizace začínaly publikovat otevřená data, avšak bez pevně stanovených a závazně předepsaných pravidel a standardů, bez komplexního systémového přístupu. V té době byly zahájeny práce na nových strategických dokumentech ČR, včetně informační strategie veřejné správy ČR, z nichž nakonec vznikl ucelený program digitalizace ČR (Vládní program digitalizace České republiky 2018+) pod názvem „[[legislativa:​digitální_česko|digitální ; Česko]]“. Vše ale bylo v té době v takovém rozpracovaném stádiu, že nebylo možné zodpovědně využít připravované výstupy pro přípravu "​Datové politiky otevřených dat veřejné správy"​ takovým způsobem, aby byla vhodná jako ucelený dokument k veřejnému zveřejnění. Významnou měrou ale posloužily jako východisko pro zasazení otevřených dat do informační koncepce ČR a následně pro jejich ​konkretizaci v Národním architektonickém plánu. ​
  
 Z těchto důvodů připravovaná "​Datová politika otevřených dat veřejné správy"​ byla chápána jako její první verze s tím, že po dopracování připravovaných strategických dokumentů a jejich schválení bude následně finalizována i ona. To byl také důvod, proč "​Datová politika otevřených dat veřejné správy"​ existovala a existuje pouze v pracovní verzi bez zpřístupnění veřejnosti. Negativním důsledkem tohoto stavu je bohužel skutečnost,​ že stávající kvalita publikovaných otevřených dat není vysoká a také pokulhává šíření a využívání připravených publikačních standardů. ​ Z těchto důvodů připravovaná "​Datová politika otevřených dat veřejné správy"​ byla chápána jako její první verze s tím, že po dopracování připravovaných strategických dokumentů a jejich schválení bude následně finalizována i ona. To byl také důvod, proč "​Datová politika otevřených dat veřejné správy"​ existovala a existuje pouze v pracovní verzi bez zpřístupnění veřejnosti. Negativním důsledkem tohoto stavu je bohužel skutečnost,​ že stávající kvalita publikovaných otevřených dat není vysoká a také pokulhává šíření a využívání připravených publikačních standardů. ​