Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
dokumenty:start [2018/06/06 00:00]
dokumenty:start [2019/10/23 14:33] (aktuální)
Martin Nečaský [Výstupy projektu "Implementace strategií v oblasti otevřených dat II"]
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Dokumenty a analýzy ======
 +Na této stránce najdete dokumenty a analýzy vzniklé v rámci projektu Otevřená data II.
  
 +{{indexmenu>​.#​1}}
 +
 +===== Výstupy projektu "​Implementace strategií v oblasti otevřených dat II" =====
 +Tyto výstupy projektu jsou licencovány pod licencí [[https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​|CC-BY 4.0]].
 +  * {{ :​dokumenty:​c1v1_datová_politika.pdf |C1V1 Datová politika}}
 +  * {{ :​dokumenty:​sémantický-slovník-pojmů:​c1v2_koncepce_sémantického_slovníku_pojmů.pdf | C1V2 Koncepce sémantického slovníku pojmů}}
 +  * [[https://​slovník.gov.cz/​sparql|C1V3 a C1V4 Naplnění sémantického slovníku pojmů - SPARQL endpoint]]
 +  * [[https://​slovník.gov.cz/​prohlížeč|C1V3 a C1V4 Naplnění sémantického slovníku pojmů - uživatelské rozhraní]]
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​propojená-data/​|C1V5 Konvence otevřených propojených dat veřejné správy]]
 +  * {{ :​dokumenty:​c1v6_záverečná_zpráva.pdf |C1V6 Právní analýza možností publikace otevřených dat z pohledu současné legislativy}}
 +  * {{ :​dokumenty:​c1v6_přílohy.zip |C1V6 Právní analýza možností publikace otevřených dat z pohledu současné legislativy - přílohy}}
 +  * {{ :​dokumenty:​c1v9_metodika_tvorby_výroční_zprávy.pdf |C1V9 Metodika tvorby Výroční zprávy o stavu publikace otevřených dat}}
 +  * {{ :​dokumenty:​výroční-zpráva-2017.pdf | C1V10 Výroční zpráva o stavu publikace otevřených dat v České republice za rok 2017}}
 +  * {{ :​dokumenty:​c3v1_rešerše_vývoje_standardů_v_oblasti_katalogizace_otevřených_dat.pdf |C3V1 Rešerše vývoje standardů v oblasti katalogizace otevřených dat}}
 +  * {{ :​dokumenty:​c3v2_dokumentace_navržených_mechanismů_kontroly_kvality_datových_sad_katalogizovaných_v_národním_katalogu_otevřených_dat.pdf |C3V2 Dokumentace navržených mechanismů kontroly kvality datových sad katalogizovaných v Národním katalogu otevřených dat}}
 +  * {{ :​dokumenty:​c3v3_dokumentace_návrhu_prezentační_vrstvy_národního_katalogu_otevřených_dat.pdf |C3V3 Dokumentace návrhu prezentační vrstvy Národního katalogu otevřených dat}}