Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
dokumenty:start [2018/02/06 14:05]
Jakub Klímek [Výstupy projektu Implementace strategií v oblasti otevřených dat II]
dokumenty:start [2018/06/06 00:00] (aktuální)
Řádek 6: Řádek 6:
 ===== Výstupy projektu "​Implementace strategií v oblasti otevřených dat II" ===== ===== Výstupy projektu "​Implementace strategií v oblasti otevřených dat II" =====
 Tyto výstupy projektu jsou licencovány pod licencí [[https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​|CC-BY 4.0]]. Tyto výstupy projektu jsou licencovány pod licencí [[https://​creativecommons.org/​licenses/​by/​4.0/​|CC-BY 4.0]].
 +  * {{ :​dokumenty:​výroční-zpráva-2017.pdf | Výroční zpráva o stavu publikace otevřených dat v České republice za rok 2017}}
   * [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B8gntIwS-O9_d0lCdnJ3SWlFMVU|Rešerše vývoje standardů v oblasti katalogizace otevřených dat]]   * [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B8gntIwS-O9_d0lCdnJ3SWlFMVU|Rešerše vývoje standardů v oblasti katalogizace otevřených dat]]