Obsazení dalších rolí

zodpovídá za:

 • analýzy datových sad předcházející jejich zveřejnění;
 • zajištění, že otevřené datové sady budou publikovány v souladu s platnými právními předpisy ČR a Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR (zveřejněných na tomto portálu);
 • určení případné nutnosti transformace datových sad, např. anonymizaci, agregaci nebo jinou změnu struktury datových sad;
 • správu a kontrolu kvality datových sad (tj. mj. kontrola správnosti, úplnosti, konzistentnosti) před jejich publikací a katalogizací;
 • spolupráci při procesu zveřejnění datové sady s Koordinátorem otevírání dat a IT specialistou;
 • předání datových souborů s datovými sadami a návrhu obsahu katalogizačních záznamů (metadat) Správci katalogu otevřených dat.

Kurátor dat je povinen poskytnout IT specialistovi a Správci katalogu otevřených dat potřebnou součinnost při:

 • transformaci datové sady a její kontrole;
 • určení pracnosti a přínosů plynoucích z publikace otevřených datových sad;
 • vytváření a aktualizaci katalogizačních záznamů.

zodpovídá za:

 • formální kontrolu a správu katalogizačních záznamů (metadat);
 • vkládání katalogizačních záznamů a příp. i datových souborů do Národního katalogu otevřených dat;
 • správu katalogizačních záznamů v Národním katalogu otevřených dat.

V případě, že bude v organizaci implementován i lokální katalog otevřených dat, Správce katalogu otevřených dat dále zodpovídá za

 • zajištění výběru softwarového nástroje pro lokální katalog otevřených dat;
 • zajištění implementace lokálního katalogu otevřených dat;
 • registraci lokálního katalogu v Národním katalogu otevřených dat;
 • archivaci katalogizačních záznamů a dat uložených v lokálním katalogu otevřených dat.

zodpovídá za:

 • poskytování technické podpory a součinnosti Kurátorovi dat při plnění povinností v oblasti otevřených dat, zejména při analýze předcházející zveřejnění dat a přípravě datových sad k otevření;
 • případné zajištění instalace a provozu lokálního katalogu otevřených dat.
 • cinnost/obsazeni-dalsich-roli.txt
 • Poslední úprava: 2023/04/09 09:39
 • autor: Jakub Klímek