Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
edu:konference:2018 [2018/10/11 17:17]
Petr Škoda
edu:konference:2018 [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2018 ====== ====== Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2018 ======
  
-  * Termín konference: **pátek 2. listopadu 2018**  +  * Konference proběhla: **pátek 2. listopadu 2018**  
-  * Moderátor: **Lenka Kováčová** +  * Moderovala: **Lenka Kováčová** 
-  * Čas: **9:00 - 15:00 (registrace od 8:30)**+  * Čas: **9:00 - 15:00**
   * Místo konání: **Národní technická knihovna, Ballingův sál (vstup do Ballingova sálu: vchod NTK4), Studentská 13, Praha 6**   * Místo konání: **Národní technická knihovna, Ballingův sál (vstup do Ballingova sálu: vchod NTK4), Studentská 13, Praha 6**
-  * [[https://1url.cz/FM1fs|Přihlašte se pomocí formuláře]] 
- 
-Registrace účastníků je povinná, vstup na konferenci je zdarma.  
  
  
Řádek 14: Řádek 11:
   * **8:30 Registrace a káva**    * **8:30 Registrace a káva**
  
-  * **9:00 Zahájení** / zástupce MVČR +  * **9:00 Zahájení** / JUDr. Jaroslav Strouhal - náměstek sekce ICT (MV ČR 
-  * **9:10 Stav otevřených dat v České republice** / Michal Kubáň (MVČR) +  * **9:10 {{:edu:konference:michal_kuban_2018.pdf|Stav otevřených dat v České republice}}** / Michal Kubáň (MVČR) 
-  * **9:30 Keynote 1: Publikace legislativních dat** / Enrico Francesconi+  * **9:30 [[https://drive.google.com/open?id=1MA1_hSjsXvjA3ZHUywvjBs59FtA5l4ol|Keynote 1: Publikace legislativních dat]]** / Enrico Francesconi (Úřad pro publikace Evropské unie)
  
   * **10:15 Coffee break**   * **10:15 Coffee break**
  
-  * **10:45 Keynote 2: Kvalita otevřených dat** / Lina Bruns +  * **10:45 [[https://drive.google.com/open?id=1XEFUMY-WYuDvp4ieFv36va0KfI2dK6zU|Keynote 2: Kvalita otevřených dat]]** / Lina Bruns (Fraunhofer FOKUS) 
-  * **11:30 Portál otevřených dat** / Jakub Klímek, Martin Nečaský+  * **11:30 Portál otevřených dat** / Jakub Klímek (MV ČR)
  
   * **12:00 Oběd**    * **12:00 Oběd**
  
-  * **12:45 Zpráva o 2. hackatonu #hackujstat** / Jaroslav Broža (NKÚ) +  * **12:45 [[https://drive.google.com/open?id=1knr9AzgY7Ggibby75avuV1G2mImcMVpF|Zpráva o 2. hackatonu #hackujstat]]** / Jaroslav Broža (NKÚ) 
-  * **13:00 Ukázky využití otevřených dat** / Michal Škop +  * **13:00 [[https://drive.google.com/open?id=1JuRKA3eGoIj7m_g8tV-_plMgflIKNWb-|Ukázky využití otevřených dat]]** / Michal Škop (MVČR) 
-  * **13:15 Otevřená data na MZČR** / Tomáš Kučera (MZČR) +  * **13:15 [[https://drive.google.com/open?id=1nKjYjNkmrBPQGLXkMvcKJDUnxu8ecily|Otevřená data na MZČR]]** / Tomáš Kučera (MZČR) 
-  * **13:30 Otevřená data Královéhradeckého kraje** / Radmila Velnerová (HRKR+  * **13:30 [[https://drive.google.com/open?id=1XXpDUOf991quJr5TwfplQlJrHs8Jmjhv|Otevřená data Královéhradeckého kraje]]** / Radmila Velnerová (KHK
-  * **13:45 Smart city Písek** / Miloš Prokýšek (Písek)+  * **13:45 Smart city Písek** / Miloš Prokýšek (město Písek)
   * **14:00 Diskuze s přednášejícími** / Přednášející z předchozích bloků   * **14:00 Diskuze s přednášejícími** / Přednášející z předchozích bloků
   * **15:00 Oficiální ukončení konference**    * **15:00 Oficiální ukončení konference** 
Řádek 46: Řádek 43:
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 +{{:edu:konference:lina_bruns.jpg?nolink&200 |}}
 **Lina Bruns** je výzkumnou pracovnicí Fraunhofer-Institutu pro otevřené komunikační systémy (FOKUS) v Berlíně. Lina získala magisterský titul v  oborech Electronic Government a Business Informatics (2017). Její oblast zájmu zahrnuje modernizaci a digitalizaci ve veřejné správě. Během třech posledních let v Fraunhofer-Institutu FOKUS Lina spolupracovala na mnoha různých projektech zaměřených na e-government a otevřená data, mj. analyzovala stav otevřených dat na úrovni vlád spolkových zemí Německa. Svůj výzkum zaměřuje Lina na kvalitu otevřených dat. V té souvislosti pracuje na projektu věnovanému vytváření postupů, které pomáhají institucím veřejné správy publikovat kvalitní otevřená data a metadata. **Lina Bruns** je výzkumnou pracovnicí Fraunhofer-Institutu pro otevřené komunikační systémy (FOKUS) v Berlíně. Lina získala magisterský titul v  oborech Electronic Government a Business Informatics (2017). Její oblast zájmu zahrnuje modernizaci a digitalizaci ve veřejné správě. Během třech posledních let v Fraunhofer-Institutu FOKUS Lina spolupracovala na mnoha různých projektech zaměřených na e-government a otevřená data, mj. analyzovala stav otevřených dat na úrovni vlád spolkových zemí Německa. Svůj výzkum zaměřuje Lina na kvalitu otevřených dat. V té souvislosti pracuje na projektu věnovanému vytváření postupů, které pomáhají institucím veřejné správy publikovat kvalitní otevřená data a metadata.
 </WRAP> </WRAP>
Řádek 57: Řádek 55:
 Od roku 2001 pracuje na NKÚ, v letech 2003 až 2011 byl tajemníkem prezidenta, od roku 2011 působí na pozici ředitel odboru komunikace. Od roku 2001 pracuje na NKÚ, v letech 2003 až 2011 byl tajemníkem prezidenta, od roku 2011 působí na pozici ředitel odboru komunikace.
 Od roku 2008 je členem celostátní poroty soutěže Zlatý erb, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Od roku 2008 je členem celostátní poroty soutěže Zlatý erb, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP left>
 +{{:edu:konference:michal_skop.jpg?nolink&200 |}} **Michal Škop** je členem skupiny pro otevřená data MVČR. Vystudoval matematiku a doktorát má z demografie na Univerzitě Karlově. Je analytikem, který se zabývá datovými politickými analýzami - z voleb, z parlamentu, apod. Je také předsedou sdružení KohoVolit.eu, které vytváří Volební kalkulačky. Nově je i zastupitelem města Plasy.
 </WRAP> </WRAP>
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 {{:edu:konference:prokysek.jpg?nolink&200 |}} **PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.**, je odborně zaměřen na problematiku zpracování dat. V rámci své činnosti pro Smart Písek se zaměřuje na identifikaci a publikaci dat, aplikaci principu OpenData v projektech města a integraci stávajících informačních systémů. Mimoto působí jako odborný asistent na Ústavu aplikované informatiky, Přírodovědecké fakulty, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde garantuje řadu předmětů z oblasti databází a softwarového inženýrství. {{:edu:konference:prokysek.jpg?nolink&200 |}} **PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.**, je odborně zaměřen na problematiku zpracování dat. V rámci své činnosti pro Smart Písek se zaměřuje na identifikaci a publikaci dat, aplikaci principu OpenData v projektech města a integraci stávajících informačních systémů. Mimoto působí jako odborný asistent na Ústavu aplikované informatiky, Přírodovědecké fakulty, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde garantuje řadu předmětů z oblasti databází a softwarového inženýrství.
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP left>
 +{{:edu:konference:tomas_kucera.png?nolink&200 |}} **Tomáš Kučera** se zabývá online technologiemi od roku 2001, zejména návrhem a vývojem webových stránek. Na Ministerstvu zdravotnictví koordinuje otevírání dat pro samotné ministerstvo a všechny jeho podřízené organizace. Pomáhá rovněž v elektronizaci procesů na ministerstvu.
 </WRAP> </WRAP>
  
  • edu/konference/2018.1539271058.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)