Vzdělávání v oblasti otevřených dat

Zájemcům o publikaci otevřených dat zdarma nabízíme podporu v podobě školení, workshopů, miniprojektů a konzultací.

Aktuálně nejsou naplánována žádná školení.

V případě zájmu si můžete o další školení napsat.

Každá organizace je v jiném stádiu na cestě za otevřenými daty, a tak je pro každou organizaci vhodná jiná struktura vzdělávacích aktivit. Naše nabídka je vždy přizpůsobena stavu v dané organizaci.

Cílíme na:

 • budování a rozšiřování znalostní základny,
 • vysvětlení principů a správných postupů spojených s otevřenými daty,
 • získání praktických dovedností nutných k otevření dat.

Poskytujeme:

 • Úvodní školení - zaměřené na vytvoření znalostní základny.
 • Praktická školení - zaměřená na praktické postupy, t.j. užší skupiny účastníků, praktická cvičení.
 • Workshopy - pracovní workshopy se zástupci konkrétních orgánů veřejné správy a místních samospráv, diskuze publikačních plánů, nastavení procesů publikace otevřených dat.

Informace k již proběhlým školením včetně souvisejících dokumentů naleznete v archivu školení.

Úvodní školení

Úvodní školení poskytujeme ve zkrácené (půldenní) a plné (celodenní) verzi.

Zkrácené úvodní školení

 1. Principy a význam otevřených dat
 2. Pojmy, stupně otevřenosti, možné architektury technické realizace OD
 3. Přínosy a rizika spojená s otevřeností a otevřenými daty
 4. Procesy: organizace, role, odpovědnosti, procesy, strategie, publikační plán, katalogizace
 5. Prostředí: Národní katalog otevřených dat (NKOD), strategické dokumenty, legislativa
 6. Nástroje: standardy, směrnice, datové sady, standardní procesy, podmínky užití

Plné úvodní školení

Navíc oproti zkrácené verzi:

 1. Otevírání dat ve světě, EU a v ČR
 2. Otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF
 3. Možnosti podpory a spolupráce
 4. Odpolední část (pro zájemce): praktická tvorba publikačního plánu,příprava datových sad, příprava katalogizačního záznamu.
Podklady

Praktická školení

Školení pro méně účastníků, zaměřená na praktické postupy. Možnost práce na aktuálních potřebách dané organizace. Druhy školení:

 1. Tvorba publikačního plánu
 2. Příprava k publikaci a katalogizaci
 3. Lokální katalog otevřených dat
 4. Příprava a publikace propojených otevřených dat
 5. Datová politika a Sémantický slovník pojmů (plánováno v roce 2018)

Workshopy

Workshopy se zástupci orgánů veřejné správy a místních samospráv zaměřené na diskuzi jejich publikačních plánů a procesů publikace otevřených dat. Počet účastníků je omezen a konání je v místě organizace.

Miniprojekty

Miniprojekty jsou zaměřené na předem definovanou oblast aktivit nutných pro zavedení publikace formou otevřených dat v konkrétní organizaci, s aktivní účastí řešitelů projektu „Implementace strategií v oblasti otevřených dat II“.