Vzdělávání v oblasti otevřených dat

Zaměření:

 • budování a rozšiřování znalostní základny,
 • vysvětlení principů a správných postupů spojených s otevřenými daty,
 • získání praktických dovedností nutných k otevření dat.

Typy vzdělávacích aktivit:

 • Úvodní školení - zaměřené na vytvoření znalostní základny.
 • Praktická školení - zaměřená na praktické postupy (užší skupiny účastníků, detailní praktické postupy zkombinované s praktickými cvičeními jednotlivých dovedností na připravených zadáních.).
 • Workshopy - pracovní workshopy se zástupci konkrétních orgánů veřejné správy a místních samospráv za účelem diskuze jejich publikačních plánů a nastavení jejich procesů publikace otevřených dat.

Upřesnění obsahu konkrétní aktivity, aktuální termíny a místa konání včetně registračního formuláře jsou umístěny v části „Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit“.

V případě zájmu o školení mimo aktuální nabídku nás kontaktujte na adrese: lukas.slavik@mvcr.cz

Informace k již proběhlým školením včetně souvisejících dokumentů naleznete v archivu.


Školení ke standardům publikace a katalogizace otevřených dat - Praha

 • Termín: 14.09.2017, 08:30 – 15:00 hod.
 • Místo školení: Ministerstvo vnitra ČR
 • Adresa školení: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
 • Typ aktivity: úvodní školení
 • Úvodní školení jsou poskytována zdarma

Kapacita místnosti je omezená.

Odkaz na registrační formulář.


Úvodní školení

 1. Principy a význam otevřených dat
 2. Otevírání dat ve světě, EU a v ČR
 3. Pojmy, stupně otevřenosti, možné architektury technické realizace OD
 4. Otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF
 5. Procesy: organizace, role, odpovědnosti, procesy, strategie, publikační plán, katalogizace
 6. Prostředí: Národní katalog otevřených dat (NKOD), strategické dokumenty, legislativa
 7. Nástroje: standardy, směrnice, datové sady, standardní procesy, podmínky užití
 8. Možnosti podpory a spolupráce
 9. Odpolední část (pro zájemce): praktická tvorba publikačního plánu,příprava datových sad, příprava katalogizačního záznamu.

Prezentace úvodního školení ke stažení ve formátu pdf zde.

Praktická školení

Školení pro méně účastníků, zaměřená na praktické postupy. Možnost práce na aktuálních potřebách dané organizace. Druhy školení:

 1. Tvorba publikačního plánu
 2. Příprava k publikaci a katalogizaci
 3. Lokální katalog otevřených dat
 4. Příprava a publikace propojených otevřených dat
 5. Datová politika a Sémantický slovník pojmů (plánováno v roce 2018)

Workshopy

Workshopy se zástupci orgánů veřejné správy a místních samospráv zaměřené na diskuzi jejich publikačních plánů a procesů publikace otevřených dat. Počet účastníků je omezen a konání je v místě organizace.

Konference "Otevřená data 2017"

V současné době konferenci připravujeme. Předpokládaný termín listopad 2017.