Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
edu:start [2020/03/04 15:16]
Drahomír Chocholatý [Workshopy]
edu:start [2020/03/04 15:18] (aktuální)
Drahomír Chocholatý [Školení zaměřená na šíření znalostí nutných v jednotlivých oblastech otevřených dat.]
Řádek 60: Řádek 60:
  
 ====Školení zaměřená na šíření znalostí nutných v jednotlivých oblastech otevřených dat.==== ====Školení zaměřená na šíření znalostí nutných v jednotlivých oblastech otevřených dat.====
-===SK0 - Školení "Úvod k otevřeným datům".===+===SK0 - Úvod k otevřeným datům.===
   * Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat   * Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat
   * Otevřená data ve světě, EU a v ČR   * Otevřená data ve světě, EU a v ČR
Řádek 68: Řádek 68:
   * Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.   * Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
   * Národní katalog otevřených dat (NKOD), strategické dokumenty, legislativa   * Národní katalog otevřených dat (NKOD), strategické dokumenty, legislativa
-===SK1 - Školení "Interoperabilita datových sad, konceptuální datové modelování a sémantika".===+===SK1 - Interoperabilita datových sad, konceptuální datové modelování a sémantika.===
   * (Školení připravováno).   * (Školení připravováno).
   * Vymezení obsahu datových sad, návrh jejich struktur.   * Vymezení obsahu datových sad, návrh jejich struktur.
Řádek 74: Řádek 74:
   * Tvorba konceptuálních datových modelů.   * Tvorba konceptuálních datových modelů.
   * Číselníky,​ řešení sémantiky obsahu datových sad, sémantické slovníky.   * Číselníky,​ řešení sémantiky obsahu datových sad, sémantické slovníky.
-===SK2 - Školení "Práce s veřejným datovým fondem a architektura veřejné správy".===+===SK2 - Práce s veřejným datovým fondem a architektura veřejné správy.===
   * (Školení připravováno).   * (Školení připravováno).
   * Způsoby publikace a využívání otevřených dat veřejného datového fondu (VDF).   * Způsoby publikace a využívání otevřených dat veřejného datového fondu (VDF).
   * Role otevřených dat v kontextu architektury veřejné správy, jejich význam a související specifika.   * Role otevřených dat v kontextu architektury veřejné správy, jejich význam a související specifika.
-===SK3 - Školení "Využívání a propagace ​OD".===+===SK3 - Využívání a propagace ​otevřených dat.===
   * (Školení připravováno).   * (Školení připravováno).
   * Způsoby práce s publikovanými datovými sadami.   * Způsoby práce s publikovanými datovými sadami.