edu:start_on-line

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
edu:start_on-line [2020/11/30 17:58]
Drahomír Chocholatý
edu:start_on-line [2020/11/30 18:18]
Jakub Klímek odstraněno
Řádek 21: Řádek 21:
   * Pro účastníky školení bude prostředí zpřístupněno vždy 10 minut před zahájením.   * Pro účastníky školení bude prostředí zpřístupněno vždy 10 minut před zahájením.
   * Registraci na školení je možné provést on-line způsobem, nebo stažením formuláře a jeho odesláním na adresu [[otevrenadata@mvcr.cz]].   * Registraci na školení je možné provést on-line způsobem, nebo stažením formuláře a jeho odesláním na adresu [[otevrenadata@mvcr.cz]].
-  * {{ :edu:školení:registrační_formulář_jednotlivce.docx |Registrační formulář}}+  * {{ :edu:školení:registrační_formulář_jednotlivce.docx |Registrační formulř}}
  
 ====Obsah školení „SK0 - Úvod k otevřeným datům“ a časy konání.==== ====Obsah školení „SK0 - Úvod k otevřeným datům“ a časy konání.====