edu:start_on-line_2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
edu:start_on-line_2 [2020/11/22 18:59]
Drahomír Chocholatý
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-=====On-line vzdělávání v oblasti otevřených dat.===== 
-Stejně jako celá společnost i naše aktivity jsou ochromeny v důsledku omezeních vyvolaných epidemií Covid. Většina našich vzdělávacích aktivit byla vázána na prezenční formu a osobní přítomnost lektorů, což ve stávající situaci není možné. Z tohoto důvodu doplňujeme základní školení také o jeho on-line podobu. 
-====On-line podoba základního školení „SK0 Úvod k otevřeným datům“ od prosince 2020.==== 
-  * Školení (4 hod) je rozděleno na dvě části po 2 hodinách, aby účastníci nebyli vystavování velké okamžité časové zátěži a mohli si ho přizpůsobit svým časovým možnostem. 
-  * Obě části školení budou probíhat vždy ve stejný den, přičemž není podmínkou, aby účastníci absolvovali obě části najednou. 
-  * Termíny konání vždy v každý první a třetí čtvrtek v měsíci, konkrétní termíny jsou uvedeny v registračním formuláři. 
-  * Termíny budou vypisovány s dvou měsíčním předstihem a budou vždy uvedeny v registračním formuláři. 
-  * Podmínkou konání je min 5 účastníků. 
-  * Účast na školení je možná pouze na základě předběžné registrace prostřednictvím registračního formuláře. 
-  * Účastníci školení obdrží certifikát o účasti po absolvování obou částí školení. 
-  * Z každého školení bude pořízen videozáznam pro potřeby evidence provedených školení. 
-  * Součástí registrace na školení je i souhlas s jeho nahráváním. 
-  * K realizaci školení je využita technologie WebEx. 
-  * Pokyny k přihlášení obdrží přihlášený účastník vždy předem mailem. 
-  * Pro účastníky školení bude prostředí zpřístupněno vždy 10 minut před zahájením. 
-====Obsah školení „SK0 - Úvod k otevřeným datům“ a časy konání.==== 
-===Část 1. (9:00 hod – 11:00 hod.)=== 
-  * Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat. 
-  * Přínosy otevřených dat, jejich využití. 
-  * Otevřená data ve světě, EU a v ČR. 
-  * Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD. 
-  * Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF. 
-  * Strategické dokumenty, legislativa. 
-===Část 2. (12:00 – 14:00 hod.)=== 
-  * Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie. 
-  * Publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití. 
-  * Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely. 
-  * Národní katalog otevřených dat (NKOD). 
-====Termíny školení==== 
-^  Datum  ^První část úvodního školení SK0^Druhá část úvodního školení SK0^ 
-|  3.12.2020  |9:00 hod - 11:00 hod|12:00 hod - 14:00 hod| 
-|  17.12.2020  |9:00 hod - 11:00 hod|12:00 hod - 14:00 hod| 
-|  7.1.2021  |9:00 hod - 11:00 hod|12:00 hod - 14:00 hod| 
-|  21.1.2021  |9:00 hod - 11:00 hod|12:00 hod - 14:00 hod| 
-|  4.2.2021  |9:00 hod - 11:00 hod|12:00 hod - 14:00 hod| 
-|  18.2.2021  |9:00 hod - 11:00 hod|12:00 hod - 14:00 hod| 
-|  4.3.2021  |9:00 hod - 11:00 hod|12:00 hod - 14:00 hod| 
-|  18.3.2021  |9:00 hod - 11:00 hod|12:00 hod - 14:00 hod| 
-{{:edu:termíny_on_line.jpg?nolink&600|}} 
-====Registrace==== 
-Při registraci ke školení je nutné si být vědom následujících ustanovení. 
-===Zpracování osobních údajů=== 
-Odesláním registračního formuláře a přihlášením k účasti na školení souhlasíte s tím, že Vaše poskytnuté osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány za účelem registrace zájmu o školení v oblasti otevřených dat a pro další komunikaci při přípravě naplánovaných školení. Poskytnuté údaje budou archivovány pro potřeby projektu "Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy" (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983). Správcem těchto údajů je Ministerstvo vnitra. 
-===Souhlas s pořízením video záznamu školení=== 
-Odesláním registračního formuláře a přihlášením k účasti na školení souhlasíte s tím, že organizátor školení může pořídit video záznam školení pro účely zdokumentování jeho provedení formou on-line kontrolním orgánům. 
-===Postup při registraci=== 
-  *  Stáhněte si registrační formulář. 
-  *  Vyplněný odešlete na adresu xxxxxxxx. 
-  *  O zaregistrování na obdržíte potvrzovací mail. 
-  *  V ten konání školení dostanete mailem pokyny k přihlášení. 
-====Registrační formulář==== 
-{{ :edu:registrační_formulář_jednotlivce.docx |}} 
  
  • edu/start_on-line_2.1606067996.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/11/22 18:59
  • autor: Drahomír Chocholatý