edu:start_verze_2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
edu:start_verze_2 [2021/02/27 11:38]
Drahomír Chocholatý odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Vzdělávání v oblasti otevřených dat ====== 
-Zájemcům o publikaci otevřených dat zdarma nabízíme podporu v podobě školení, workshopů, miniprojektů a konzultací. 
- 
-