edu:start_verze_2_on-line

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
edu:start_verze_2_on-line [2021/02/27 11:38]
Drahomír Chocholatý [Základní informace k on-line školením:]
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== On-line vzdělávání v oblasti otevřených dat ====== 
-Stejně jako celá společnost i naše aktivity jsou ochromeny v důsledku omezeních vyvolaných epidemií Covid-19. Většina našich vzdělávacích aktivit byla vázána na prezenční formu a osobní přítomnost lektorů, což ve stávající situaci není možné. Z tohoto důvodu doplňujeme základní školení také o jeho on-line podobu. 
- 
-Z každého školení bude pořízen videozáznam pro potřeby evidence provedených školení. Na základě obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost je pořízení nahrávky a její archivace do 31.12.2034 nezbytná vzhledem k požadavkům čerpání projektu. 
- 
-[[https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767|Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost]] 
- 
-Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce (Nařízení EU č. 2016/679, čl. 6 odst. 1 písm. f). Nahrávku bude archivovat Ministerstvo vnitra České republiky. 
- 
  
  • edu/start_verze_2_on-line.1614422325.txt.gz
  • Poslední úprava: 2021/02/27 11:38
  • autor: Drahomír Chocholatý