edu:start_verze_2_základní_kurzy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
edu:start_verze_2_základní_kurzy [2021/01/26 10:08]
Drahomír Chocholatý
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====Základní prezenční vzdělávání v oblasti otevřených dat.==== +
-===SK0 - Úvod k otevřeným datům.=== +
-  * Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat +
-  * Otevřená data ve světě, EU a v ČR +
-  * Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD. +
-  * Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF +
-  * Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie, publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití. +
-  * Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely. +
-  * Národní katalog otevřených dat (NKOD), strategické dokumenty, legislativa +
-===SK1 - Interoperabilita datových sad, konceptuální datové modelování a sémantika.=== +
-  * (Školení připravováno). +
-  * Vymezení obsahu datových sad, návrh jejich struktur. +
-  * Využívání standardů (OFN), zařazení nových struktur s potenciálem jejich sdílení mezi standardy. +
-  * Tvorba konceptuálních datových modelů. +
-  * Číselníky, řešení sémantiky obsahu datových sad, sémantické slovníky. +
-===SK2 - Práce s veřejným datovým fondem a architektura veřejné správy.=== +
-  * (Školení připravováno). +
-  * Způsoby publikace a využívání otevřených dat veřejného datového fondu (VDF). +
-  * Role otevřených dat v kontextu architektury veřejné správy, jejich význam a související specifika. +
-===SK3 - Využívání a propagace otevřených dat.=== +
-  * (Školení připravováno). +
-  * Způsoby práce s publikovanými datovými sadami. +
-  * Tvorba nových kontextů na základě publikovaných datových sad. +
-  * Využití otevřených dat v datových článcích. +
-  * Propagace otevřených dat všem zainteresovaným stranám.+
  • edu/start_verze_2_základní_kurzy.1611652131.txt.gz
  • Poslední úprava: 2021/01/26 10:08
  • autor: Drahomír Chocholatý