edu:start_verze_3

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
edu:start_verze_3 [2021/03/29 13:06]
Drahomír Chocholatý odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== pracovní Vzdělávání v oblasti otevřených dat ====== 
-Tým koordinátora otevřených dat působící na Ministerstvu vnitra ČR nabízí zdarma podporu v podobě školení, workshopů a konzultací. Vzdělávací aktivita je otevřená a je určena všem pracovníkům veřejné správy z kterékoliv organizace. Školení v termínech uvedených na tomto webu mohou absolvovat  i zástupci veřejnosti. 
- 
----- 
- 
- 
-/* 
-<WRAP center round 60% important> 
-Od prosince 2020 jsou k dispozici webová on-line školení „Úvod do otevřených dat“. 
-</WRAP> 
- 
-**Podívejte se na [[edu:on-line|termíny a možnosti registrace]] on-line školení.** 
- 
- 
-V této sekci naleznete aktuálně naplánované aktivity. 
- 
-** Úvodní školení k Otevřeným datům** 
- 
-  * Termín: 27.9.2018,  
-  * Začátek: 9:00 hod 
-  * Místo školení: Ministerstvo vnitra ČR - Velká zasedací místnost 104 
-  * Kapacita místnosti je omezena.  
-  * Školení je poskytnuto zdarma. 
-  * Adresa školení: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 
-  * Termín ukončení registrace: 21.9.2018 
-  
-  * [[https://goo.gl/forms/U9YOgFv3XF5pPKe12|Přihláška na školení]] 
- 
-Aktuálně nejsou naplánována žádná prezenční školení. 
-V případě zájmu si můžete [[https://goo.gl/forms/2pmSUX7g1jBwivEA3|o další školení napsat]].  
- 
-Informace k již proběhlým školením včetně souvisejících dokumentů naleznete v [[edu:školení:archiv|archivu školení]]. 
-*/ 
- 
-