edu:start_verze_3

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
edu:start_verze_3 [2021/03/29 13:05]
Drahomír Chocholatý [Forma provedení vzdělávacích aktivit]
edu:start_verze_3 [2021/03/29 13:06]
Drahomír Chocholatý odstraněno
Řádek 32: Řádek 32:
 Informace k již proběhlým školením včetně souvisejících dokumentů naleznete v [[edu:školení:archiv|archivu školení]]. Informace k již proběhlým školením včetně souvisejících dokumentů naleznete v [[edu:školení:archiv|archivu školení]].
 */ */
- 
- 
-====Účel a cíl vzdělávacích aktivit==== 
-  * budování a rozšiřování znalostní základny pracovníků veřejné správy v oblasti otevřených dat, 
-  * vysvětlení a prosazení principů a správných postupů spojených s publikací otevřených dat, 
-  * předání praktických dovedností a dobrých praktik nutných k otevírání dat. 
-{{:edu:školení:typy_vzdělávacích_aktivit.png?nolink&800|}} 
- 
-