informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat [2021/03/23 17:59]
Jakub Klímek
informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat [2021/03/23 18:26] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 5: Řádek 5:
 ** Distribuce datové sady ** - Způsob zpřístupnění datové sady prostřednictvím souboru ke stažení v konkrétním datovém formátu (CSV, XML, JSON, RDF, ...) nebo API.  ** Distribuce datové sady ** - Způsob zpřístupnění datové sady prostřednictvím souboru ke stažení v konkrétním datovém formátu (CSV, XML, JSON, RDF, ...) nebo API. 
  
-** Katalogizační nástroj ** - Softwarový nástroj umožňující provozovat lokální katalog otevřených dat.+** Katalogizační nástroj ** - Softwarový nástroj umožňující provozovat lokální katalog otevřených dat. Příkladem může být [[https://github.com/opendata-mvcr/lkod|referenční implementace LKOD]].
  
-** Lokální katalog otevřených dat ** - Softwarová aplikace umožňující zobrazení, vytváření, úpravu, správu a rušení katalogizačních záznamů o otevřených datech poskytovaných povinným subjektem. Katalog umožňuje katalogizační záznamy poskytovat v plném rozsahu pomocí dálkového přístupu, včetně funkcionality vyhledávání a získání přehledového seznamu všech katalogizačních záznamů.+** Lokální katalog otevřených dat ** - Softwarová aplikace umožňující zobrazení, vytváření, úpravu, správu a rušení katalogizačních záznamů o otevřených datech poskytovaných povinným subjektem. Katalog umožňuje katalogizační záznamy poskytovat v plném rozsahu pomocí dálkového přístupu, včetně funkcionality vyhledávání a získání přehledového seznamu všech katalogizačních záznamů. Rozhraní lokálního katalogu otevřených dat musí splňovat [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro Rozhraní katalogů otevřených dat - DCAT-AP-CZ]].
  
 ** Metadata datové sady ** - Data popisující datovou sadu, zejména její věcný obsah, časové, územní a další souvislosti. Podrobněji viz samostatná stránka [[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|Příprava katalogizačního záznamu]].   ** Metadata datové sady ** - Data popisující datovou sadu, zejména její věcný obsah, časové, územní a další souvislosti. Podrobněji viz samostatná stránka [[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|Příprava katalogizačního záznamu]].  
  • informace/důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat.txt
  • Poslední úprava: 2021/03/23 18:26
  • autor: Jakub Klímek