informace:start

Co jsou otevřená data?

Otevřená data jsou dle § 3 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není povinným subjektem, který je zveřejňuje, omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru. Pomohla například k vytvoření Hlídače smluv, Map bez bariér, Inventuru hlasování v PSP ČR nebo obohacení mapy Prahy o vyhledávání v MHD spojích.

Otevřená data nevisí ve vzduchoprázdnu, právě naopak! Více viz Kontext otevřených dat.

Otevřená data musí být především

 1. Přístupná jako datové soubory ve strojově čitelném a otevřeném formátu s úplným a aktuálním obsahem databáze nebo agregovanou statistikou
 2. Opatřená neomezujícími podmínkami užití
 3. Evidovaná v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) jako přímé odkazy na datové soubory
 4. Opatřená dokumentací
 5. Dostupná ke stažení bez technických překážek (registrace, omezení počtu přístupů, CAPTCHA, apod.)
 6. Připravena s cílem co nejsnazšího strojového zpracování programátory apod.
 7. Opatřená kontaktem na kurátora pro zpětnou vazbu (chyby, žádost o rozšíření, apod.)

Pokud vaše datová sada nesplňuje jednu z podmínek, nejedná se o otevřená data. Otevřenými daty zejména není

 1. Vyhledávací formulář určený pro koncové uživatele
 2. Webová stránka s dalšími informacemi
 3. Veřejné mapové rozhraní GIS
 4. Webová služba zpřístupňující jednotlivé záznamy tvořící datovou sadu s omezením počtu přístupů
 5. Datová sada ve formátu PDF
 6. Datová sada ve formátu XLS formátovaná pro tisk
 7. Datová sada v pseudo-CSV formátu (např. jiný oddělovač než ,)

Při určování datových sad berte na vědomí, že otevřená data se netýkají pouze dat o trasparentnosti ale všech oblastí veřejné správy.

Mohu poskytovat otevřená data i bez zákonné povinnosti?

Ano! Dle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím mohou informačně povinné subjekty obecně zveřejňovat informace, ledaže by se v konkrétním případě jednalo o zákonem omezenou výjimky (například protože jde o osobní údaje nebo obchodní tajemství).

Informace poskytované zveřejněním, ať už povinně nebo na základě této dobrovolnosti, je třeba poskytovat v souladu s § 4b v otevřeném formátu (alespoň jednom), a pokud to umožnuje technická specifikace informace, tak musí být formát i strojově čitelný. Zákon zároveň stanoví, že formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy, což jsou podzákonná psaná pravidla, často technického charakteru, která mají zajistit standardizaci a interoperabilitu mezi různými poskytovateli informací, aby byla co nejvíce zajištěna možnost opětovného užití informací. Zákon tedy předpokládá co možná nejotevřenější způsob publikace informací. Na této stránce naleznete otevřené formální normy, které směřují ke správné publikaci otevřených dat, a které mají být v souladu s § 4b co nejvíce dodržovány.

 • informace/start.txt
 • Poslední úprava: 2022/09/28 10:37
 • autor: Jakub Míšek