Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Poslední revize Obě strany příští revize
informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat [2018/12/19 14:41]
Jakub Klímek vytvořeno
informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat [2018/12/19 14:44]
Jakub Klímek
Řádek 13: Řádek 13:
 ** Metadata distribuce datové sady ** - Data popisující distribuci datové sady, zejména její formát, případně datové schéma. ** Metadata distribuce datové sady ** - Data popisující distribuci datové sady, zejména její formát, případně datové schéma.
  
-** Míra otevřenosti dat ** - Míra otevřenosti dat je vyjádřena pomocí 5 stupňů otevřenosti. Stupně 1 - 5 pak znamenají různou úroveň otevřenosti dat (s rostoucím stupněm roste i otevřenost). V kontextu ČR je vyžadován stupeň 3 či více. Podrobněji viz samostatná stránka [[standardy:stupne-otevrenosti|Stupně otevřenosti]].+** Míra otevřenosti dat ** - Míra otevřenosti dat je vyjádřena pomocí 5 stupňů otevřenosti. Stupně 1 - 5 pak znamenají různou úroveň otevřenosti dat (s rostoucím stupněm roste i otevřenost). V kontextu ČR je vyžadován stupeň 3 či více. Podrobněji viz samostatná stránka [[informace:stupně-otevřenosti-datových-sad]].
  
 ** Národní geoportál INSPIRE ** - Národní metadatový katalog dat o životním prostředí publikovaných orgány veřejné správy. Obsahuje metadata o odkazy na datové sady, webové služby a aplikace. Ne všechny zde katalogizované datové sady jsou publikovány v režimu otevřených dat, na druhou stranu se jedná o cenný zdroj informací o tom, jaká data veřejná správa má k dispozici. https://​geoportal.gov.cz/ ​ ** Národní geoportál INSPIRE ** - Národní metadatový katalog dat o životním prostředí publikovaných orgány veřejné správy. Obsahuje metadata o odkazy na datové sady, webové služby a aplikace. Ne všechny zde katalogizované datové sady jsou publikovány v režimu otevřených dat, na druhou stranu se jedná o cenný zdroj informací o tom, jaká data veřejná správa má k dispozici. https://​geoportal.gov.cz/ ​