Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat [2018/12/19 14:41]
Jakub Klímek vytvořeno
informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat [2019/10/04 12:55]
Jakub Klímek
Řádek 13: Řádek 13:
 ** Metadata distribuce datové sady ** - Data popisující distribuci datové sady, zejména její formát, případně datové schéma. ** Metadata distribuce datové sady ** - Data popisující distribuci datové sady, zejména její formát, případně datové schéma.
  
-** Míra otevřenosti dat ** - Míra otevřenosti dat je vyjádřena pomocí 5 stupňů otevřenosti. Stupně 1 - 5 pak znamenají různou úroveň otevřenosti dat (s rostoucím stupněm roste i otevřenost). V kontextu ČR je vyžadován stupeň 3 či více. Podrobněji viz samostatná stránka [[standardy:stupne-otevrenosti|Stupně otevřenosti]].+** Míra otevřenosti dat ** - Míra otevřenosti dat je vyjádřena pomocí 5 stupňů otevřenosti. Stupně 1 - 5 pak znamenají různou úroveň otevřenosti dat (s rostoucím stupněm roste i otevřenost). V kontextu ČR je vyžadován stupeň 3 či více. Podrobněji viz samostatná stránka [[informace:stupně-otevřenosti-datových-sad]].
  
 ** Národní geoportál INSPIRE ** - Národní metadatový katalog dat o životním prostředí publikovaných orgány veřejné správy. Obsahuje metadata o odkazy na datové sady, webové služby a aplikace. Ne všechny zde katalogizované datové sady jsou publikovány v režimu otevřených dat, na druhou stranu se jedná o cenný zdroj informací o tom, jaká data veřejná správa má k dispozici. https://​geoportal.gov.cz/ ​ ** Národní geoportál INSPIRE ** - Národní metadatový katalog dat o životním prostředí publikovaných orgány veřejné správy. Obsahuje metadata o odkazy na datové sady, webové služby a aplikace. Ne všechny zde katalogizované datové sady jsou publikovány v režimu otevřených dat, na druhou stranu se jedná o cenný zdroj informací o tom, jaká data veřejná správa má k dispozici. https://​geoportal.gov.cz/ ​
Řádek 31: Řádek 31:
 ** Poskytovatel dat ** - Správce informačního systému veřejné správy nebo jiný povinný subjekt, který poskytuje otevřená data dle zvláštního právního předpisu. ** Poskytovatel dat ** - Správce informačního systému veřejné správy nebo jiný povinný subjekt, který poskytuje otevřená data dle zvláštního právního předpisu.
  
-** Propojená data ** - Datové sady poskytované tak, že jejich údaje odkazují na související údaje v jiných datových sadách. Podrobněji viz [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​propojená-data/​|Otevřená formální norma pro Propojená data]].+** Propojená data ** - Datové sady poskytované tak, že jejich údaje odkazují na související údaje v jiných datových sadách. Podrobněji viz [[https://ofn.gov.cz/​propojená-data/​|Otevřená formální norma pro Propojená data]].
  
 ** Publikační plán ** - Publikační plán je pravidělně aktualizovaný seznam datových sad plánovaných k publikaci v podobě otevřených dat, sestavovaný Koordinátorem otevírání dat. Stanovuje, jaké datové sady Poskytovatele dat budou publikovány,​ jaký bude harmonogram otevírání,​ a pro každou datovou sadu určuje podmínky užití datové sady. Vzorové publikační plány pro jednotlivé typy institucí viz samostatná stránka [[vzor:​start|Vzorové publikační plány]]. ** Publikační plán ** - Publikační plán je pravidělně aktualizovaný seznam datových sad plánovaných k publikaci v podobě otevřených dat, sestavovaný Koordinátorem otevírání dat. Stanovuje, jaké datové sady Poskytovatele dat budou publikovány,​ jaký bude harmonogram otevírání,​ a pro každou datovou sadu určuje podmínky užití datové sady. Vzorové publikační plány pro jednotlivé typy institucí viz samostatná stránka [[vzor:​start|Vzorové publikační plány]].