informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat [2018/12/19 14:41]
Jakub Klímek vytvořeno
informace:důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat [2021/03/23 18:26]
Jakub Klímek
Řádek 5: Řádek 5:
 ** Distribuce datové sady ** - Způsob zpřístupnění datové sady prostřednictvím souboru ke stažení v konkrétním datovém formátu (CSV, XML, JSON, RDF, ...) nebo API.  ** Distribuce datové sady ** - Způsob zpřístupnění datové sady prostřednictvím souboru ke stažení v konkrétním datovém formátu (CSV, XML, JSON, RDF, ...) nebo API. 
  
-** Katalogizační nástroj ** - Softwarový nástroj umožňující provozovat lokální katalog otevřených dat. Podrobněji viz samostatná stránka [[nastroj:start|Nástroje pro katalogizaci]] .+** Katalogizační nástroj ** - Softwarový nástroj umožňující provozovat lokální katalog otevřených dat. Příkladem může být [[https://github.com/opendata-mvcr/lkod|referenční implementace LKOD]].
  
-** Lokální katalog otevřených dat ** - Softwarová aplikace umožňující zobrazení, vytváření, úpravu, správu a rušení katalogizačních záznamů o otevřených datech poskytovaných povinným subjektem. Katalog umožňuje katalogizační záznamy poskytovat v plném rozsahu pomocí dálkového přístupu, včetně funkcionality vyhledávání a získání přehledového seznamu všech katalogizačních záznamů.+** Lokální katalog otevřených dat ** - Softwarová aplikace umožňující zobrazení, vytváření, úpravu, správu a rušení katalogizačních záznamů o otevřených datech poskytovaných povinným subjektem. Katalog umožňuje katalogizační záznamy poskytovat v plném rozsahu pomocí dálkového přístupu, včetně funkcionality vyhledávání a získání přehledového seznamu všech katalogizačních záznamů. Rozhraní lokálního katalogu otevřených dat musí splňovat [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Otevřenou formální normu pro Rozhraní katalogů otevřených dat - DCAT-AP-CZ]].
  
 ** Metadata datové sady ** - Data popisující datovou sadu, zejména její věcný obsah, časové, územní a další souvislosti. Podrobněji viz samostatná stránka [[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|Příprava katalogizačního záznamu]].   ** Metadata datové sady ** - Data popisující datovou sadu, zejména její věcný obsah, časové, územní a další souvislosti. Podrobněji viz samostatná stránka [[cinnost:priprava-katalogizacniho-zaznamu|Příprava katalogizačního záznamu]].  
Řádek 13: Řádek 13:
 ** Metadata distribuce datové sady ** - Data popisující distribuci datové sady, zejména její formát, případně datové schéma. ** Metadata distribuce datové sady ** - Data popisující distribuci datové sady, zejména její formát, případně datové schéma.
  
-** Míra otevřenosti dat ** - Míra otevřenosti dat je vyjádřena pomocí 5 stupňů otevřenosti. Stupně 1 - 5 pak znamenají různou úroveň otevřenosti dat (s rostoucím stupněm roste i otevřenost). V kontextu ČR je vyžadován stupeň 3 či více. Podrobněji viz samostatná stránka [[standardy:stupne-otevrenosti|Stupně otevřenosti]].+** Míra otevřenosti dat ** - Míra otevřenosti dat je vyjádřena pomocí 5 stupňů otevřenosti. Stupně 1 - 5 pak znamenají různou úroveň otevřenosti dat (s rostoucím stupněm roste i otevřenost). V kontextu ČR je vyžadován stupeň 3 či více. Podrobněji viz samostatná stránka [[informace:stupně-otevřenosti-datových-sad]].
  
 ** Národní geoportál INSPIRE ** - Národní metadatový katalog dat o životním prostředí publikovaných orgány veřejné správy. Obsahuje metadata o odkazy na datové sady, webové služby a aplikace. Ne všechny zde katalogizované datové sady jsou publikovány v režimu otevřených dat, na druhou stranu se jedná o cenný zdroj informací o tom, jaká data veřejná správa má k dispozici. https://geoportal.gov.cz/  ** Národní geoportál INSPIRE ** - Národní metadatový katalog dat o životním prostředí publikovaných orgány veřejné správy. Obsahuje metadata o odkazy na datové sady, webové služby a aplikace. Ne všechny zde katalogizované datové sady jsou publikovány v režimu otevřených dat, na druhou stranu se jedná o cenný zdroj informací o tom, jaká data veřejná správa má k dispozici. https://geoportal.gov.cz/ 
Řádek 31: Řádek 31:
 ** Poskytovatel dat ** - Správce informačního systému veřejné správy nebo jiný povinný subjekt, který poskytuje otevřená data dle zvláštního právního předpisu. ** Poskytovatel dat ** - Správce informačního systému veřejné správy nebo jiný povinný subjekt, který poskytuje otevřená data dle zvláštního právního předpisu.
  
-** Propojená data ** - Datové sady poskytované tak, že jejich údaje odkazují na související údaje v jiných datových sadách. Podrobněji viz [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]].+** Propojená data ** - Datové sady poskytované tak, že jejich údaje odkazují na související údaje v jiných datových sadách. Podrobněji viz [[https://ofn.gov.cz/propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]].
  
 ** Publikační plán ** - Publikační plán je pravidělně aktualizovaný seznam datových sad plánovaných k publikaci v podobě otevřených dat, sestavovaný Koordinátorem otevírání dat. Stanovuje, jaké datové sady Poskytovatele dat budou publikovány, jaký bude harmonogram otevírání, a pro každou datovou sadu určuje podmínky užití datové sady. Vzorové publikační plány pro jednotlivé typy institucí viz samostatná stránka [[vzor:start|Vzorové publikační plány]]. ** Publikační plán ** - Publikační plán je pravidělně aktualizovaný seznam datových sad plánovaných k publikaci v podobě otevřených dat, sestavovaný Koordinátorem otevírání dat. Stanovuje, jaké datové sady Poskytovatele dat budou publikovány, jaký bude harmonogram otevírání, a pro každou datovou sadu určuje podmínky užití datové sady. Vzorové publikační plány pro jednotlivé typy institucí viz samostatná stránka [[vzor:start|Vzorové publikační plány]].
  • informace/důležité-pojmy-v-oblasti-otevřených-dat.txt
  • Poslední úprava: 2021/03/23 18:26
  • autor: Jakub Klímek