informace:otevřená-data-blíže

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
informace:otevřená-data-blíže [2018/12/19 14:47]
Jakub Klímek [Co nelze chápat jako otevřená data?]
informace:otevřená-data-blíže [2021/05/24 14:41] (aktuální)
Martin Nečaský
Řádek 6: Řádek 6:
 **Orgány veřejné správy by měly publikovat jako otevřená data takové datové sady, které jsou významné pro dosažení hospodářského prospěchu, zlepšení kvality života nebo zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy.** **Orgány veřejné správy by měly publikovat jako otevřená data takové datové sady, které jsou významné pro dosažení hospodářského prospěchu, zlepšení kvality života nebo zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy.**
  
-[[http://www.korupce.cz/assets/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/otevrena-data/Metodika_Publ_OpenData_verze_1_0.pdf|Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR]], která byla vytvořena v roce 2012 v rámci plnění Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí, schváleném v [[https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97BVD2LH|usnesení Vlády České republiky ze dne 4. dubna 2012 č. 243]], definuje otevřená data jako data poskytovaná způsobem, který umožňuje dálkový přístup a která jsou:+Otevřená data jsou data poskytovaná způsobem umožňujícím dálkový přístup a která jsou:
  
   * //úplná//, tj. jsou zveřejněna v maximálním možném rozsahu, tj. nejsou záměrně odstraňovány vybrané záznamy a data jsou udržována co možná nejaktuálnější,   * //úplná//, tj. jsou zveřejněna v maximálním možném rozsahu, tj. nejsou záměrně odstraňovány vybrané záznamy a data jsou udržována co možná nejaktuálnější,
Řádek 37: Řádek 37:
  
 <WRAP center round help 60%> <WRAP center round help 60%>
-[[standardy:prinosy|Jaké jsou další přínosy otevřených dat?]]+[[informace:přínosy-otevřených-dat]]
 </WRAP> </WRAP>
  • informace/otevřená-data-blíže.1545227263.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)