informace:stupně-otevřenosti-datových-sad

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
informace:stupně-otevřenosti-datových-sad [2020/03/06 11:41]
Drahomír Chocholatý [Stupeň otevřenosti 3]
informace:stupně-otevřenosti-datových-sad [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 56: Řádek 56:
 Do stupně otevřenosti 3 spadají formáty kancelářských aplikací s otevřenou specifikací (např. formáty Office Open XML či OpenDocument). Distribuce datových sad vyjádřené v těchto formátech však mohou obsahovat pouze údaje tvořící datovou sadu, nikoliv instrukce, které definují jejich formátování při zobrazování na obrazovce či tisku. Do stupně otevřenosti 3 spadají formáty kancelářských aplikací s otevřenou specifikací (např. formáty Office Open XML či OpenDocument). Distribuce datových sad vyjádřené v těchto formátech však mohou obsahovat pouze údaje tvořící datovou sadu, nikoliv instrukce, které definují jejich formátování při zobrazování na obrazovce či tisku.
  
-Pro prostorová data je vhodné zvolit některý z otevřených formátů OGC (Open Geospatial Consortium), jako je [[http://opengeospatial.org/standards/gml|GML]], [[http://geojson.org/|GeoJSON]] nebo [[http://opengeospatial.org/standards/geopackage|GeoPackage]]. Pro reprezentaci prostorové složky dat je vhodné využít prostorových objektů v některém ze základních formátů, například GML nebo WKT. Více podrobností je [[https://opendata.gov.cz/draft:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|v technickém standardu pro poskytování prostorových dat na stupni otevřenosti 3]].+Pro prostorová data je vhodné zvolit některý z otevřených formátů OGC (Open Geospatial Consortium), jako je [[http://opengeospatial.org/standards/gml|GML]], [[http://geojson.org/|GeoJSON]] nebo [[http://opengeospatial.org/standards/geopackage|GeoPackage]]. Pro reprezentaci prostorové složky dat je vhodné využít prostorových objektů v některém ze základních formátů, například GML nebo WKT.
  
 Za otevřený a pro některé typy dat i vhodný formát můžeme považovat proprietární ESRI Shapefile (firma ESRI neklade žádná licenční omezení na jeho použití) nebo komunitní GeoJSON (ten zatím nebyl žádným oficiálním orgánem standardizován). Oba tyto formáty mají širokou podporu v dalších softwarech, nejsou ale vhodné na všechny typy datových sad. Za otevřený a pro některé typy dat i vhodný formát můžeme považovat proprietární ESRI Shapefile (firma ESRI neklade žádná licenční omezení na jeho použití) nebo komunitní GeoJSON (ten zatím nebyl žádným oficiálním orgánem standardizován). Oba tyto formáty mají širokou podporu v dalších softwarech, nejsou ale vhodné na všechny typy datových sad.
  • informace/stupně-otevřenosti-datových-sad.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)