Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
informace:stupně-otevřenosti-datových-sad [2018/12/19 14:44]
Jakub Klímek
informace:stupně-otevřenosti-datových-sad [2019/10/04 12:50] (aktuální)
Jakub Klímek [Stupeň otevřenosti 5]
Řádek 74: Řádek 74:
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-[[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​propojená-data/​|Otevřená formální norma pro Propojená data]].+[[https://ofn.gov.cz/​propojená-data/​|Otevřená formální norma pro Propojená data]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​