informace:základy-otevřených-dat-pro-zájemce

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
informace:základy-otevřených-dat-pro-zájemce [2019/09/24 10:40]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Základy otevřených dat ===== 
- 
-Otevřená data jsou 
- 
-  * volně přístupná na internetu  
-  * strojově zpracovatelná 
-  * vhodná pro zpracování v aplikacích 
-  * opatřena neomezujícími podmínkami užití 
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-Publikovat otevřená data znamená zveřejnit data na internetu tak, aby je (odborná) veřejnost mohla snadno využívat a strojově zpracovávat. 
-</WRAP> 
- 
-Otevřená data mohou být např.: 
- 
-  * jízdní řády 
-  * ordinační doba lékařů 
-  * tel. seznam 
-  * seznam škol a školek 
-  * aktuální opravy 
-  * uzavírky 
-  * rekonstrukce 
-  * harmonogram čištění ulic 
-  * evidence psů 
-  * katalog knihovny, atd. 
- 
-==== Příklady využití otevřených dat ==== 
- 
-  
-  * úřední desky => [[https://edesky.cz]] 
-  * propojení dat o ordinační době lékařů a jízdních řádů - dostupnost lékařské péče pro občany z odlehlejších oblastí 
-  * propojení dat České obchodní inspekce, dat o provozovnách a geografických dat - přehled o solidnosti místních provozoven 
-  * propojení demografických dat, jízdních řádů a seznamů školek - dostupnost (a obsazenost) školek 
- 
- 
-==== Ukázky webových aplikací využívajících otevřená data ==== 
- 
-  * Mapy bez bariér - https://mapybezbarier.cz/cs 
-  * Hlídač smluv - https://www.hlidacsmluv.cz/ 
-  * Mapa samosprávy - http://mapasamospravy.cz 
-  * Podej to - https://podejto.cz/ 
-  * Můžu dýchat? - https://muzudychat.cz/ 
-  * Velká mapa malého podnikání - https://samizdat.cz/rozjezdy/ 
- 
-==== Přínos otevřených dat ==== 
- 
- 
-  * lepší služby pro občany - příležitost pro vznik nových užitečných aplikací 
-  * využití pro analýzy a statistiky - zefektivnění veřejné správy 
-  * ekonomický potenciál  
-  * zvyšování transparentnosti veřejné správy 
- 
-==== Kdo již v České republice publikuje otevřená data? ==== 
- 
- 
-  * Hlavní město Praha [[http://opendata.praha.eu/]] 
-  * Kraj Vysočina [[http://opendata.kr-vysocina.cz/]] 
-  * Město Děčín [[http://www.mmdecin.cz/component/k2/item/552]] 
-  * Česká správa sociálního zabezpečení [[https://data.cssz.cz/]] 
-  * Český statistický úřad [[https://www.czso.cz/csu/czso/otevrena_data]] 
-  * Ministerstvo vnitra - Národní katalog otevřených dat [[https://data.gov.cz]]  
- 
-<WRAP center round info 60%> 
-Otevřná data neexistují ve vzduchoprázdnu, jsou součástí systému pro otevřené vládnutí. Více viz [[informace:kontext:start]]. 
-</WRAP> 
- 
-==== Možný postup otevírání dat ==== 
- 
-  - Manažerské rozhodnutí 
-  - Rozdělení rolí (na počátku je klíčovou rolí „koordinátor“) 
-  - Tvorba publikačního plánu, event. přijetí vnitřní směrnice 
-  - Technické řešení (často jde jen o export existujících dat v příslušném formátu a uložení do katalogu dat) 
-  - Tvorba aplikací nad otevřenými daty 
- 
-