informace:základy-otevřených-dat-pro-zájemce

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
informace:základy-otevřených-dat-pro-zájemce [2018/12/19 15:26]
Jakub Klímek vytvořeno
informace:základy-otevřených-dat-pro-zájemce [2019/09/24 10:40]
Jakub Klímek odstraněno
Řádek 60: Řádek 60:
   * Český statistický úřad [[https://www.czso.cz/csu/czso/otevrena_data]]   * Český statistický úřad [[https://www.czso.cz/csu/czso/otevrena_data]]
   * Ministerstvo vnitra - Národní katalog otevřených dat [[https://data.gov.cz]]    * Ministerstvo vnitra - Národní katalog otevřených dat [[https://data.gov.cz]] 
 +
 +<WRAP center round info 60%>
 +Otevřná data neexistují ve vzduchoprázdnu, jsou součástí systému pro otevřené vládnutí. Více viz [[informace:kontext:start]].
 +</WRAP>
  
 ==== Možný postup otevírání dat ==== ==== Možný postup otevírání dat ====