Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
legislativa:start [2018/12/17 11:16]
Drahomír Chocholatý [Jiné zajímavé dokumenty]
legislativa:start [2019/09/30 09:33] (aktuální)
Drahomír Chocholatý [Právní předpisy]
Řádek 83: Řádek 83:
 [[https://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​CS/​TXT/​PDF/?​uri=CELEX:​32013L0037&​from=CS|SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru]] [[https://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​CS/​TXT/​PDF/?​uri=CELEX:​32013L0037&​from=CS|SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru]]
  
 +[[https://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​CS/​TXT/?​uri=CELEX:​32019L1024|SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2019/​1024/​EU ze dne 20. června 2019 o o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru]]
 ===== Jiné zajímavé dokumenty ===== ===== Jiné zajímavé dokumenty =====
 [[http://​workspace.unpan.org/​sites/​Internet/​Documents/​UNPAN96407.pdf|United Nations e-Goverment survey 2016]] [[http://​workspace.unpan.org/​sites/​Internet/​Documents/​UNPAN96407.pdf|United Nations e-Goverment survey 2016]]