Legislativní prostředí otevřených dat

Ve zkratce: Anotace i plné znění relevantních strategických a legislativních dokumentů v ČR i EU, týkajících se otevřených dat.

Otevřená data ve veřejné správě patří k základním stavebním kamenům budování e-govermentu, transparentního vládnutí a interoperability v rámci celé EU. Úspěšnost prosazení principů otevřených dat v tak širokém měřítku vyžaduje silnou podporu ze strany strategických rozhodnutí a zejména navazující legislativy. Následující text obsahuje výběr některých relevantních dokumentů z pohledu otevřených dat, k některým dokumentům je připojena krátká anotace.

Strategické dokumenty

Akční plány

Právní úprava otevřených dat

Vybrané dotčené (související) předpisy

Strategické a jiné důležité dokumenty

Právní předpisy