Legislativní prostředí otevřených dat

Ve zkratce: Anotace i plné znění relevantních strategických a legislativních dokumentů v ČR i EU, týkajících se otevřených dat.

Otevřená data ve veřejné správě patří k základním stavebním kamenům budování e-govermentu, transparentního vládnutí a interoperability v rámci celé EU. Úspěšnost prosazení principů otevřených dat v tak širokém měřítku vyžaduje silnou podporu ze strany strategických rozhodnutí a zejména navazující legislativy. Následující text obsahuje výběr některých relevantních dokumentů z pohledu otevřených dat, k některým dokumentům je připojena krátká anotace.

Strategické dokumenty

Akční plány

Právní úprava otevřených dat

Vybrané dotčené (související) předpisy

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském

Odkaz na dokument

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Odkaz na dokument

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Odkaz na dokument

Strategické dokumenty

European Digital Agenda (2010-2020) and Digital Single Market Strategy (2015-2016)

Odkaz na dokument

Právní předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru

Odkaz na dokument

United Nations e-Goverment survey 2016

Odkaz na dokument

Guidelines on Open Government Data for Citizen Engagement

Odkaz na dokument

E-Government Survey 2014 (E-GOVERNMENT FOR THE FUTURE WE WANT)

Odkaz na dokument

European Digital Progress Report (2016)

Odkaz na dokument

G8 Open Data Charter

Odkaz na dokument

Open Data in the G8: A Review of Progress on the Open Data Charter

Odkaz na dokument

EU implementation of the G8 Open Data Charter

Odkaz na dokument

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise

Odkaz na dokument

Sdělení Komise – Pokyny týkající se doporučených standardních licencí, datových souborů a vybírání poplatků za opakované použití dokumentů

Odkaz na dokument