legislativa:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
legislativa:start [2020/06/03 09:37]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
legislativa:start [2021/08/26 13:07]
Jakub Míšek
Řádek 43: Řádek 43:
  
 [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121|Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském]] [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121|Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském]]
- 
-[[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101|Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů]] 
  
 [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679|Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)]] [[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679|Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)]]
 +
 +[[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110|Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů]]
 +
 +[[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech]]
 ===== Evropská unie ===== ===== Evropská unie =====
  
  • legislativa/start.txt
  • Poslední úprava: 2021/08/26 13:08
  • autor: Jakub Míšek