metodika_cíle_organizací

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
metodika_cíle_organizací [2020/11/30 18:11]
Drahomír Chocholatý odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Cíle organizací v publikaci otevřených dat====== 
-===== 1. Kde, kým a jak vzniká hodnota na základě otevřených dat. ===== 
- 
- 
-Základním cílem a posláním otevřených dat je přispět k vytváření nových hodnot ve společnosti. 
- 
-Ty jsou klasifikovány jako: 
-  * **společenské hodnoty** (představované nástroji): 
-    * nástroj transparentnosti, 
-    * nástroj pro zvýšení participace občanů ve věcech veřejných,  
-  * **ekonomické hodnoty** (data jsou zdroje pro efektivitu a inovace): 
-    * zdroj pro zvýšení efektivity veřejné správy, 
-    * zdroj pro inovaci služeb a produktů (primárně v oblasti společenské / občanské). 
-Společenské hodnoty jsou součástí otevřeného vládnutí (Open Governance), ekonomické hodnoty jsou výstupy opakovaného zhodnocování publikovaných dat na principu „data, jako nevyčerpatelná surovina“. 
- 
-**Tvůrcem hodnot** na základě otevřených dat je **Veřejná správa**, nebo **soukromý sektor**. 
- 
-Zastřešující pohled na způsoby zhodnocení publikovaných otevřených dat: 
- 
-{{:metodika:vytvořená_hodnota_3.svg  ?700x700|Matice vzniku hodnoty na základě otevřených dat}} 
-  * Kvadrant „Nástroj transparentnosti“ –  
-  * Kvadrant „Nástroj participace“ -  
-  * Kvadrant „Zdroj efektivity veřejné správy“ -  
-  * Kvadrant „Zdroj inovace“ -  
- 
-