Cíle organizací v publikaci otevřených dat

Základním cílem a posláním otevřených dat je přispět k vytváření nových hodnot ve společnosti.

Ty jsou klasifikovány jako:

 • společenské hodnoty (představované nástroji):
  • nástroj transparentnosti,
  • nástroj pro zvýšení participace občanů ve věcech veřejných,
 • ekonomické hodnoty (data jsou zdroje pro efektivitu a inovace):
  • zdroj pro zvýšení efektivity veřejné správy,
  • zdroj pro inovaci služeb a produktů (primárně v oblasti společenské / občanské).

Společenské hodnoty jsou součástí otevřeného vládnutí (Open Governance), ekonomické hodnoty jsou výstupy opakovaného zhodnocování publikovaných dat na principu „data, jako nevyčerpatelná surovina“.

Tvůrcem hodnot na základě otevřených dat je Veřejná správa, nebo soukromý sektor.

Zastřešující pohled na způsoby zhodnocení publikovaných otevřených dat:

Matice vzniku hodnoty na základě otevřených dat

 • Kvadrant „Nástroj transparentnosti“ –
 • Kvadrant „Nástroj participace“ -
 • Kvadrant „Zdroj efektivity veřejné správy“ -
 • Kvadrant „Zdroj inovace“ -
 • metodika_cíle_organizací.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/16 01:18
 • autor: Drahomír Chocholatý