metodika_publikace_datové_sady_příprava_datové_sady_k_publikaci_ošetření_vazeb_na_číselníky_a_jiné_datové_sady

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
metodika_publikace_datové_sady_příprava_datové_sady_k_publikaci_ošetření_vazeb_na_číselníky_a_jiné_datové_sady [2020/06/12 23:39]
Drahomír Chocholatý vytvořeno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Ošetření vazeb na číselníky a jiné datové sady ======