metodika_publikace_datové_sady_příprava_datové_sady_k_publikaci_ošetření_vazeb_na_číselníky_a_jiné_datové_sady